Verksamhetsseminarier

Seminarierna är en möjlighet att träffa representanter från klubbar och distrikt för att informera, diskutera och få feedback från verksamheten. Anmäl dig idag för att säkra din plats till 2018.

Den 16 januari 2018 går startskottet för Svenska Golfförbundets populära verksamhetsseminarier. Vi bjuder på en fullspäckad dag med det senaste inom golfen. Som vanligt välkomnar vi alla som jobbar på en golfanläggning, oavsett om du är anställd, entreprenör eller ideell.

Under 2018 har vi utökat antalet orter till 22 och hoppas på att få möta så många verksamma personer i Golfsverige som möjligt. Nya orter är Linköping, Gävle och Visby samt att Stockholm får två möten.  

Anmälan

Du väljer den ort och det datum som passar dig bäst, men var snabb med anmälan då antalet platser är begränsat. Kostnaden per deltagare är 300 kr och faktureras din golfklubb/organisation. Lunch och fika ingår. 

Klicka här för att anmäla dig

 

Innehåll och agenda

Dagen inleds med ett gemensamt pass där generalsekreterare Gunnar Håkansson gör en inledande betraktelse över golfens utmaningar 2018 kopplat till SGF:s övergripande mål att verka för välmående golfanläggningar. Eva Bergström, chef för Golfens IT-system, om strategi och utveckling inom GIT i relation till behov och nya möjligheter med digitalisering. SGF:s spelarutvecklingsteam, om idrott för barn, ungdomar och handigolfare med fokus på anpassad verksamhet.

Därefter följer fördjupande pass inom områdena ledning, administration, bana och idrott:

 1. Administration
 2. Det här är blocket för dig som arbetar på kansli, i reception eller har andra administrativa uppgifter. Det första passet leds av Bo Bengtsson, vice generalsekreterare, och handlar om digitalisering – GDPR i idrotten, nya ändamålsbestämmelser för GIT, idrottens uppförandekod, sociala medier och idrottens arkiv.

  Därefter följer två fördjupningspass i Golfens IT-system under ledning av Eva Bergström och Christoffer Hedlund. Det första behandlar nuläge för GIT, framtidens utmaningar och krav, nyheter under 2018 och hur de underlättar för din klubb, samt GIT Tävling – en sammanfattning av 2017 års nyheter och vad som händer 2018. Dagen avslutas med en workshop kring framtidens webbaserade GIT. 

 3. Ledning
 4. Det här blocket riktar sig till styrelseledamöter och klubbchefer eller motsvarande. Första passet leds av Bo Bengtsson och handlar om digitalisering – IT-säkerhet, GDPR, nya ändamålsbestämmelser för GIT, idrottens uppförandekod, sociala medier och idrottens arkiv.

  Det andra passet leds av SGF:s klubbrådgivare och är en workshop i klubbutvecklingsfrågor. Målet är att skapa diskussioner som deltagarna kan ta med hem till klubben och fortsätta arbeta med, samt redovisa viktiga lärdomar från det senaste verksamhetsåret inom Players 1st, Vision 50/50 och Golfens dag.

  I det avslutande passet väntar frisk debatt och intressant diskussion om mark och miljö med inbjudna lokala politiker under ledning av Johan Kannerberg. Valåret 2018 ställer vi frågan till politikerna – varför syns så lite av den stora samhällsnytta golfen bidrar med?

 5. Idrott
 6. Det här är blocket för dig som arbetar som tränare eller är ledare inom den idrottsliga verksamheten. Det första passet leds av Bo Bengtsson, och handlar om digitalisering – IT-säkerhet, GDPR, nya ändamålsbestämmelser för GIT, idrottens uppförandekod, sociala medier och idrottens arkiv.

  Det andra passet leds av SGF:s klubbrådgivare och är en workshop i klubbutvecklingsfrågor. Målet är att skapa diskussioner som deltagarna kan ta med hem till klubben och fortsätta arbeta med, samt redovisa viktiga lärdomar från det senaste verksamhetsåret inom Players 1st, Vision 50/50 och Golfens dag.

  Det sista passet leds av SGF:s spelarutvecklingsteam. Vi fördjupar oss i barn- & ungdomsverksamhet på klubben med spel- & tävlingstrappa, Golfäventyret, handigolf och andra verktyg för verksamheten. Vi tittar på fakta, nuläge och behov vi har i Sverige och regionalt i era distrikt.

 7. Bana
 8. Bankonsulenterna på SGF leder blocket för dig som ansvarar för, arbetar på eller är ideellt engagerad i golfbanan. Vi tar oss an framtidens utmaningar inom banskötsel och fokuserar speciellt på vattenproblematik och växtsjukdomar.

  I det avslutande passet väntar frisk debatt och intressant diskussion om mark och miljö med inbjudna lokala politiker under ledning av SGF:s Johan Kannerberg. Valåret 2018 ställer vi frågan till politikerna – varför syns så lite av den stora samhällsnytta golfen bidrar med?

Orter och datum 2018

Datum Ort Plats
16/1 Skövde Scandic Billingen
17/1 Örebro Scandic Örebro Väst
18/1 Linköping Scandic Frimurarehotellet
23/1 Växjö Elite Stadshotellet
24/1 Jönköping Scandic Elmia
30/1 Malmö Scandic Triangeln
31/1 Kristianstad Quality Hotel Grand
1/2 Helsingborg Elite Hotel Marina Plaza
6/2 Halmstad Scandic Hallandia
7/2 Göteborg Elite Park Avenue Hotel
8/2 Uddevalla Bohusgården
13/2 Gävle Scandic Gävle Väst
14/2 Stockholm Nord Scandic Infra City
15/2 Stockholm Syd Scandic Prince Philip
20/2 Eskilstuna Elite Stadshotellet
21/2 Karlstad Scandic Winn
22/2 Falun Scandic Lugnet
27/2 Östersund Quality Hotel Frösö Park
28/2 Sundsvall Scandic Sundsvall Nord
13/3 Umeå Scandic Plaza
14/3 Luleå Scandic Luleå
20/3 Visby Scandic Visby

Klicka här för att anmäla dig

Presentationer och dokument

 1. 2018
 2. 2017
 3. 2016
 4. 2015
 5. 2014

Dagsprogram 2018