Mer glädje i golfen finns där du själv har kul och samtidigt bidrar som ledare till barns och ungdomars utveckling. Ett viktigt och utvecklande uppdrag som ger både dig som ledare och juniorerna på klubben en riktigt rolig fritid!

Visst är det väl härligt att vara ledare! Att kunna säga att vi tillsammans ger respekt för allas lika värde. Att kvalitet kommer från rörelseglädje och en egen inre drivkraft på precis den nivå och omfattning som passar just de här barnen och ungdomarna. Att de får vara med andra likasinnade och bli sedda, lyssnade till och må bra i vår sport.

Så välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att genom ditt ledarskap få vara med och påverka barns och ungdomars liv med golfen som redskap.

För dig som vill bli golftränare är första stegen att gå de olika ledarutbildningarna. Du går GL1, gör Golfäventyret Ledarstöd samt går GL2 innan du går tränarutbildningen (HTU) samt får även en fördjupning av GL2 i HTU.

 1. Golfens ledarutbildning 1 Praktik
 2. Utbildningar 2018

  Anmäl dig till utbildning här nedan!

  Datum och utbildningsplats Anmälan
  Lördag 10 november, Stockholm Anmäl här!
  Utbildningar 2019
  23-24 mars, Torreby GK

  Under våren har ca 20 utbildningar genomförts i följande distrikt: Dalarna, Halland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppland, Värmland, Västergötland och Västmanland. 

  Det finns tre utbildningsmöjligheter: 

  1. Som ledare på golfklubb kan du gå via din tränare på klubben som är utbildad i Golfens ledarutbildning (GL) 1 Praktik. Utbildningen kan då arrangeras på din golfklubb av tränaren.

  2. Som ledare på en golfklubb kan du även gå distriktets GL1 Praktik. Till exempel om du inte har någon tränare på din klubb, om din tränare inte håller ledarutbildning eller om du vill få erfarenhetsutbyte från ledare från andra golfklubbar

  3.  PGA-tränare, som inte tidigare gått någon av ledarutbildningarna från 2014, kan gå PGA-distriktets eller golfdistriktets GL1 Praktik för att bli auktoriserad utbildare i GL1 Praktik.

  Utbildning i PGA-distrikten

  PGA har fått i uppdrag att utbilda PGA-tränare i GL1 Praktik. Det är viktigt att så många tränare som möjligt får behörigheten att utbilda ledare i GL1 Praktik samt får kompetens att använda materialet Golfäventyret för att skapa tillväxt på klubbarna - fler aktiva barn och mer verksamhet. I listan nedan hittar du tränare som är utbildade i GL1 Praktik. Från 2017 ingår GL2 i  Tränarutbildningen (TU).

  Golftränare utbildade i GL1.pdf  

  Utbildning på klubb och distrikt

  * Tränare som är utbildade i Golfens ledarutbildning 1 Praktik genomför GL1 Praktik-utbildning för ledarna på klubben.
  * Golfdistriktens GL1-utbildarteam genomför utbildning för de ledare (och även tränare) som inte har någon utbildad tränare eller av annat skäl inte kan utbilda sig på sin klubb.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

  Innehåll

  GL1 Praktik - den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Praktik.

  Utbildningswebb

  Klicka här för att komma till hemsidan för GL1 - Golfäventyret

  Upplägg

  6 utbildningstimmar (à 45 minuter)

  Efter utbildningen

  När du har gått GL1 Praktik finns Ledarstöd som en guide i ditt ledarskap. Läs mer om det i fiken nedan.

  Idrottslyftet

  Fyll i formuläret efter genomförd utbildning i distrikt och på golfklubb och få ersättning på 300 kronor per deltagare från Idrottslyftet. När formuläret är inskickat skickas kursintyg till deltagarna.

  SGF har i startskedet tio utbildare - GL1-team - som finns till hands som handledare för distriktet i ett första steg. Därefter kommer distriktet fortsatt att behöva ett eget utbildarteam på hög nivå. Utbildarteamet i distriktet behöver innehålla en person med hög golfpraktisk kompetens och en med hög ledarskapskompetens för barn och ungdom. Ambitionen är ju att distriktets utbildarteam ska kunna lära ut materialet samt kunna hantera frågor på både detaljnivå och djupnivå.

   

 3. Ledarstöd - guide i ledarskapet med utmaningar att klara av
 4. Det är som aktiv ledare du utvecklas och får erfarenheter som ledare och kan diskutera dina upplevelser tillsammans med andra ledare. Med hjälp av Golfäventyret Ledarstöd får du som ledare guidning i ditt ledarskap med olika utmaningar att klara av.

  Bocka av de olika ledarutmaningarna i Golfäventyret Ledarstöd och väx som ledare. När du klarat av de 18 utmaningarna och varit ledare under något år är du redo att ta nästa utbildningssteg  - Golfens Ledarutbildning 2 Fördjupning.

  Ladda ner Golfäventyret Ledarstöd här!

 5. Golfens ledarutbildning 2 Fördjupning
 6. Aktuella utbildningstillfällen 2018

  SGF har ett utbildarteam som genomför utbildningarna. 

  Utbildning Dalarna Utbildning Östergötland
  Datum Inställd - för få anmälda 13-14 oktober
  Plats Hagge GK Landeryds GK
  Kostnad 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial)
  Övrigt Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning. Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning.

   Utbildningar 2019

  Utbildning BohuslänDal Utbildning Stockholm Utbildning Medelpad
  Datum 16-17 mars 27-28 april 15-16 juni
  Plats Lyckorna GK Stockholms GDF ? GK Hussborgs GK
  Kostnad 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial)
  Övrigt Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning. Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning. Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning.

  Anmälan

  Här kan du anmäla dig till utbildningen.

  Innehåll

  En fördjupning i ledarskapet för barn 7-12 år. Utbildningen är över två dagar ca 14-16 timmar. Det är en teoretisk del som även genomförs med praktiska inslag för att själv få uppleva hur teorierna fungerar i praktiken. Vi går igenom de olika dimentionerna i ledarskapet, motivation, självkänsla, barns utveckling och golfens utvecklingstrappa. Dessutom blir det fördjupning och förklaring av golfen  och Golfäventyret i praktiken.

  Vi rekommenderar dig som ska gå GL2 Fördjupning att vara aktiv ledare i juniorverksamheten på golfklubb. Det kommer att göra att du bättre tar till dig utbildningen och har möjlighet att reflektera och analysera genom egen erfarenhet.

  Målgrupp

  För erfarna ledare som gått GL1 Praktik och använt materialet Golfäventyret. Se Förkunskaper nedan. Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

  Utbildningswebb

  Här hittar du hemsidan för utbildningen

  Förkunskaper

  – Genomfört utbildningen Golfens Ledarutbildning 1 - Praktik
  – Varit aktiv som ledare på golfklubb
  – Arbetat igenom utmaningarna i dokumentet "Ledarstöd"

  Upplägg

  14-16 utbildningstimmar
  Dag 1 09:00-17:30
  Dag 2 08:30-16:00

 7. Till dig som utbildare
 8. För dig som är tränare och utbildad i Golfens ledarutbildning 1 Praktik kan genomföra GL1 Praktik-utbildning för ledarna på klubben.

  Här hittar du de dokument som du behöver för att genomföra GL1 på din golfklubb.

  Checklista GL1

  Mall inbjudan GL1

  Utbildarpresentation GL1

  Handledning Golfens Ledarutbildning 1

  Diplom

  Fyll i formuläret efter genomförd utbildning i distrikt och på golfklubb och få ersättning på 300 kronor per deltagare från Idrottslyftet. När formuläret är inskickat skickas diplom/kursintyg till deltagarna.

 9. Verktyg - planera aktiviteter i god tid
 10. Att planera och vara väl förberedd är en del i att lyckas med sitt uppdrag som ledare.

  Med hjälp av dokumenten nedan kan du planera de olika aktiviteterna i juniorverksamheten i god tid samt ha koll på barnens utveckling och ta fram gemensamma spelregler:

  Planera träningspass

  Planera ledarmöte

  Planera föräldramöte

  Planera Träningsläger

  Planera årets juniorverksamhet

  Golfäventyret - gemensamma spelregler

  Verktyg - Gruppens utveckling översikt

  Planera klubbens spel och tävlingar

Bild som illustrerar lärogruppsplan för golfens ledarutbildning

Lärgrupper som komplement i ledarutbildningarna

Golfens ledarutbildningar kan kompletteras med lärgrupper för att regelbundet utbilda och samverka med ledarna så att de utvecklas och stannar kvar i verksamheten. Det finns olika lärgruppsplaner som klubben kan använda.

Golfens ledarutbildning – Intro

Cirka nio studietimmar som kan genomföras på klubben innan GL1 för alla som är intresserade av att vara med och hjälpa till i verksamheten. Går igenom vad klubben vill med sin juniorverksamhet och hur samarbetet mellan tränare, ledare och föräldrar fungerar.

Lärgruppsplan för Golfens ledareutbildning – Intro

Bild som illustrerar lärogruppsplan för golfens ledarutbildning

Golfens ledarutbildning – Golfäventyret

Cirka nio studietimmar som bör genomföras på klubben mellan GL1 och GL2 för att uppmuntra arbetet med materialet Golfäventyret och stämma av hur verksamheten fungerar. Vad är bra, vad kan bli bättre och hur? 

Lärgruppsplan för Golfens ledarutbildning – Golfäventyret

Bild för att illustrera foldern Så stöttar du barn på tävlingar

Så stöttar du barn och ungdomar på tävlingar

Checklistor som innehåller handfasta tips till ledare som stöttar barn och ungdomar (barn t om 12 år och ungdomar från 13 år och äldre) vid tävlingar. Här tar vi upp vad du bör tänka på när du coachar.

Barn

Före tävlingen skapar du trygghet och ser till att alla är förberedda.
• Under tävlingen är det viktigt att se alla och stötta barnen.
• Efter tävlingen samlar du barnen – lyssnar, ställer frågor och finns till hands för dem som behöver.

Så stöttar du barn på tävlingar

Bild för att illustrera foldern Så stöttar du ungdomar på tävlingar

Ungdomar

Tävling är ett sätt att nå spänning och stimulans. Ungdomarna ska få möjlighet att tävla utifrån sina egna förutsättningar. Det viktigaste är att utmana spelarna på en lagom nivå och stötta dem så att de utvecklas på sina villkor.

Så stöttar du ungdomar på tävlingar

Under tävlingen – övningar för att träna under pågående tävling

Sören Kirkegaards kloka uttalande kring ledarskap:

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon."

Ledarhjälp

Ledarhjälp är pedagogiska hjälpmedel för dig som ledare. Vi har tagit fram ett antal övningar som du skriver ut och laminerar, som till exempel: 

Tipspromenad 
Golfkulövningar 
Golfbingo 
Uppvärmning 

Denna sida kan fyllas på med andra roliga övningar och lekar som du kanske använder på din golfklubb och vill delge andra. Vi vill ha en dialog med dig och din golfklubb - skicka material så lägger vi ut det på nätet. Vi tar gärna emot synpunkter om materialet.

Ledarhjälp ska vara en levande sida.  

Bygg upp en ledarhjälpspärm eller mapp på din golfklubb så att tränare och ledare kan variera verksamheten med roliga övningar.

Lycka till! 

Här hittar du olika övningar

 1. Namnlekar
 2. Att lära sig alla namn är viktigt för att få förtroende och för att barnen ska känna sig trygga. Det är inte bara du som ledare och tränare som ska kunna alla namn utan även barnen ska lära känna alla sina nya kompisar. Du får ett väldigt försprång som ledare och tränare om du lär dig namnen snabbt!

  Tips

  Börja de tre till fyra första träningstillfällena med en namnlek! 
  Låt var och en berätta lite mer om sig själv för en eller två kompisar så att de vet vilken skola de går på, syskon, ålder, andra intressen utöver golfen, mm! 
  Ta porträttbilder med digitalkamera och gå hem och plugga! 
  Tänk på att det inte bara är du som ska kunna deras namn utan de ska även lära sig vad du heter!

  Namnlekar 1 - Stor och liten cirkel 

  Namnlekar 2 - Namnlek 

  Namnlekar 3 - Namnkedja 

  Namnlekar 4 - Namnballong 

  Namnlekar 5 - Namnsitups 

  Namnlekar 6 - Heja-lek 

  Namnlekar 7 - Tidningsleken 

  Namnlekar 8 - Tomma stolen 

  Namnlekar 9 - Spindelnät 

  Namnlekar 10 - Namntävling 

  Namnlekar 11 - Ta rygg på någon 

  Namnlekar 12 - Brännboll 

  Namnlekar 13 - Det här är min vän  

  Namnlekar 14 - Kasta boll 

  Namnlekar 15 - Byta plats 

 3. Samarbetsövningar
 4. För att alla ska känna trygghet i gruppen är det viktigt att vi lär känna varandra så snabbt som möjligt. Samarbetsövningar är en bra träning för att skapa gemenskap i gruppen.

  Övningarna kan lösas i större eller mindre grupper. Här kommer några övningar som du kan använda!

  Tips

  - Gör en samarbetsövning varje gång ni träffas tills du som ledare känner att det råder ett bra klimat i gruppen. 
  - Om ni har med föräldrar på en träning så blir det extra roligt att utmana föräldrarna i övningarna.

  Samarbetsövning 1 - Drickback 

  Samarbetsövning 2 - Raka led 

  Samarbetsövning 3 - Lapplek 

  Samarbetsövning 4 - Tidningstornet 

  Samarbetsövning 5 - Att leda fast man är sist 

  Samarbetsövning 6 - Trafikkaos (lösning

  Samarbetsövning 7 - Bilda ord 

  Samarbetsövning 8 - Knuten 

  Samarbetsövning 9 - Kortleken

  Samarbetsövning 10 - Floden 

 5. Uppvärmning
 6. Inom golfen har vi tyvärr inte en kultur att värma upp innan träning och spel, medan det i nästan alla andra idrotter är naturligt med uppvärmning. Barn- och ungdomsledare har en viktig uppgift att skapa denna kultur.

  Genom att göra uppvärmningen till ett naturligt inslag innan träning och spel kan dagens ungdomar se uppvärmning som ett måste i samband med golf även när de blir äldre. 

  Barn och ungdomar kan med fördel värma upp med lekar och barn älskar dessutom att leka, vilket förstärker bilden av att det är kul på golfträningen.

  Här nedan finns förslag på olika uppvärmningslekar. Vi har även tagit med övningar till den traditionella uppvärmningen som du som ledare kan träna barnen att utöva för att de sedan ska kunna göra detta på egen hand. 

  Placera alla i en stor ring där du som ledare går igenom alla övningar (som hjälp kan du ha ett laminerat dokument framför dig) därefter kan barnen träna på att leda varandra i uppvärmning för att sedan klara det själva.

  Uppvärmning 1 - Akta mitt scorekort

  Uppvärmning 2 - Bagkull

  Uppvärmning 3 - Detektiven

  Uppvärmning 4 - Hitta rätt

  Uppvärmning 5 - Gladiatorerna

  Uppvärmning 6 - Fader Abraham

 7. Golfkul
 8. Golf är roligt! Att gå på golfträning ska vara roligt! Det är viktigt att vi som har hand om juniorträningen kommer ihåg att glädjen och leken med golfen är det viktigaste budskapet att föra vidare till barnen. Här vill vi ge dig praktiska redskap för att kunna jobba med juniorerna.

  Nytt för i år är progression, dvs ökad svårighetsgrad beroende på ålder. Eller omvänt: Ju yngre, desto lättare.

  Nya dokument är "Pitch", "Bunker", "Sving" och "Golflekar".

  Övningarna kommer från utbildningen Golf för barn. Fler övningar hittar du i häftet Golfövningar för barn och ungdom samt på CD:n Golfskoj som finns att köpa på SISU Idrottsböcker.

  Till varje övning finns två bilder

  • Instruktion till barnen att lägga bredvid övningen så att de lätt kan se hur övningen fungerar
  • Anteckningar till ledaren där det finns information om vilket material som behövs och hur övningen ska ställas upp och genomföras
  • Laminera gärna dessa två dokument tillsammans så att ni får en fram- och baksida för att ha materialet på samma ställe

  Läs gärna igenom dokumenten som handlar om ”Material – Leklåda” och ”Säkerhet”, du hittar länkarna till vänster. Här får du som ledare tips om vilka redskap som är bra att ha på klubben och vad du ska tänka på när det gäller säkerhet.

  Sifferkort och Scorekort Golfkul i pdf-format som du kan skriva ut eller ladda hem:
  Sifferkort 

  Scorekort Golfkul  

  Putt

  Golfkul 1 Puttning - Riv pyramiderna

  Golfkul 1 Puttning - Riv Pyramiderna- anteckningar 

  Golfkul 2 Puttning - Luffarschack 

  Golfkul 2 Puttning - Luffarschack - anteckningar 

  Golfkul 3 Puttning - Memory 

  Golfkul 3 Puttning - Memory - anteckningar  

  Golfkul 4 Puttning - Puttgåtor 

  Golfkul 4 Puttning - Puttgåtor - anteckningar 

  Golfkul 4 Puttning - Puttgåtor - Frågor & Svar 

  Golfkul 5 Puttning - Alphapet 

  Golfkul 5 Puttning - Alphapet - anteckningar  

  Golfkul 6 Puttning - Siffror 

  Golfkul 6 Puttning - Siffror - anteckningar  

  Golfkul Puttning - 2 ball putter 

  Golfkul Puttning - Curling 

  Golfkul Puttning - Glada Gubben 

  Golfkul Puttning - Höjdhopp 

  Golfkul Puttning - Inom rätt område 

  Golfkul Puttning - Kortare än förra 

  Golfkul Puttning - Pegövning 

  Golfkul Puttning - Sänk hela cirkeln 

  Golfkul Puttning - Sänk hela linjen 

  Chip

  Golfkul 1 Chippning - Riv pyramiderna 

  Golfkul 1 Chippning - Riv pyramiderna 2 

  Golfkul 2 Chippning - Luffarschack 

  Golfkul 2 Chippning - Luffarschack 2 

  Golfkul 3 Chippning - Däcket 

  Golfkul 3 Chippning - Däcket, anteckningar 

  Golfkul 4 Chippning - Chipormen 

  Golfkul 4 Chippning - Chipormen, anteckningar 

  Golfkul 5 Chippning - Bassäng 

  Golfkul 5 Chippning - Bassäng, anteckningar  

  Golfkul 6 Chippning - Bollplank 

  Golfkul 6 Chippning - Bollplank, anteckningar  

  Golfkul 7 Chippning - Hinkar 

  Golfkul 7 Chippning - Hinkar, anteckningar 

  Golfkul Chippning - Curling 

  Pitch

  Höjdare 1 

  Höjdare 2  

  Bunker

  Sandslott  

  Sving

  Vattenballong

  Tidningspang 

  Rangestafett 

  Enbente Harry 

  Elefanten 

  Golflekar

  Djungelgolf 

  Boule 

 9. Material - Leklåda
 10. I detta dokument hittar du förslag på material utifrån övningarna som finns i Ledarhjälp. Detta är bra och billigt material som bör finnas på klubben. De tre första är svårt att vara utan för att man ska kunna göra en bra träning: bollar, koner och mjuka rep!

  Tänk även på att ha en bra förvaring till alla leksaker, en LEKLÅDA som ledarna lätt kan bära med sig till träningsplatsen!

  Bollar

  Med massvis av olika bollar kan man variera övningar och lekar i det oändliga. Försök att skaffa skumbollar, plastbollar, innebandybollar, tennisbollar, golf-i-skolan-bollar, snag-bollar och golfbollar. Kom ihåg att köpa bollar i olika storlekar och i så många olika färger som möjligt.

  Koner

  Koner som brukar kallas kinahattar är bra. Ni behöver minst ett 20-tal, ju fler ärger desto bättre.
  Kinahattarna levereras på en lätt stålställning vilket gör dem lätta att förvara och att bära med sig. Finns att köpa bl a på: www.tress.com

  Mjuka rep

  De mjuka repen, som brukar kallas hopprep, rekommenderar vi mest. Helst bör juniorkommittén ha 25 rep i många olika färger och längder, gärna också ett riktigt långt rep som är ca 10 m. Rep är perfekta att använda som cirkulära målområden, där barnen får poäng beroende på vilken färg det är på cirkeln som bollen hamnar innanför. Repen kan också användas till att forma hus, djur eller andra roliga ting där barnen får poäng för att hamna i till exempel skorstenen, i fyrkanten etc. Mjuka rep i olika färger finns att köpa billigt på t ex Biltema, Jula, ÖB mm.

  Det går också att använda trasiga vattenslangar.

  Träklossar

  Såga till ca 20 - 30 träklossar som är ca 5x5x5. Dessa kan ni använda till Memory, Alfaphet och Siffror. På ena sidan klistrar ni på olika bilder, sida 2 siffror och sida 3 bokstäver.

  Om ni ska ha det till Memory ska det vara 2 lika bilder på 2 klossar så att de bildar par. Det finns bra klistermärken att köpa till detta på bl a bokhandeln. Panduro har även bra skumgummibilder som går att klistra på trä.

  PET-flaskor

  10 petflaskor med lite sand eller vatten i botten annars blåser de lätt omkull.
  Placera puttgåtor och/eller regelfrågor på baksidan och/eller i botten.
  Förvara gärna i en drickback så att det är lätt att ta med sig till övningsfältet.

  Vattenbassäng

  Det finns säkert någon som vill bli av med en gammal barnbassäng som ligger och skräpar i garaget. Om det inte finns någon så är de ganska billiga att köpa.
  Kan användas inomhus utan vatten för att chippa i.

  Kan användas utomhus med vatten som skvätter upp när man når sitt mål!

  Ballonger

  Vanliga ballonger och vattenballonger kan man använda till många kul aktiviteter.

  Däck

  Gå till en däckfirma och fråga efter ett gammalt litet däck. Du får det troligen gratis!
  Bra att ha till chipövning!

  Paraply

  Använd olika storlekar på paraply att chippa i. Utomhus går det att sticka ner i gräset så att de säkert sitter kvar om det skulle blåsa lite.

  Bollplank

  Det finns säkert någon snickare på klubben eller någon annan som vill såga till ett bollplank enligt övningen "Bollplank". Tänk på att måla planket så att det håller länge! Det går även att ta ett tygskynke och klippa hål i och fästa med rep mellan två träd.

  Hinkar, Korgar, Stora målarburkar

  Se till att det finns något som barnen kan ställa ut och chippa mot. Målarburkar låter dessutom mycket när man träffar rätt.

  Dagstidningar

  Till Tidningsleken, Tidningstornet och Tidningspang!

  Rockringar

  Skaffa gärna flera rockringar de kan man använda till mycket!
  Rocka!
  Kan även användas till måltavla (piltavla) på övningsfältet.

  Sifferkort

  Gör sifferkort enligt länk på vår hemsida. Plasta in alla korten och gör ett hål i ena hörnet på alla kort. I hålet kan du sätta en peg för att markera på runt och puttinggreen eller en gummisnodd som du kan fästa på flaggorna på puttinggreen.

  Peggar

  I olika färger! Till att sätta fast ovanstående sifferkort. 
  Pegar kan du även använda till Golfbingo!
  Men de är också utmärkta att markera olika längder med på puttinggreen.

  Garnnystan

  Till namnleken Spindelnät - tänk på att ta ett grovt garn med många meter.

  Stort tygskynke 

  Till namleken Namntävling, se till att det är ett mörkt tyg så att de inte kan se igenom.

  Drickbackar

  Till samarbetsövningen Drickbacken. Även bra att förvara PET-flaskor i.

  Scorekort

  Till Akta mitt scorekort - samla på använda scorekort!

  Scorekort Golfkul

  Se länk under Golfkul, bra att ha till Golfkulövningarna.  Här kan barnen själva fylla i vilka övningar det handlar om och dess resultat. Kan även vara bra underlag till portfolio.

  Tillfälligt golfhål

  Ibland kan det bara bra att bygga upp ett tillfälligt golfhål både utomhus och inomhus.
  Tee-markering - Måla träklot eller stenar
  Markeringar - Fråga greenkeepern om du kan få en av varje eller måla träpinnar i rätt färg

  Flagga - Fråga greenkeepern annars får det bli en träpinne med egen flagga
  För att markeringarna och flaggan ska stå bra inomhus och utomhus är det bra med en träkloss för inomhusbruk och spetsiga pinnar för utomhusbruk.
  Bunker - Brunt tygskynke eller handduk
  Vattenhinder - Blått tygskynke eller handduk
  Kratta - En barnkratta
  Green - Grönt tygskynke
  På www.ksabgolf.se kan du köpa en del av detta material.

  Pennor, tejp, maskeringstejp, tunnare snöre, tumstock
  Alltid bra att ha tillgängligt vid t ex tipspromenad, scorekort mm.

  Brännbollsrack och brännplatta

  Brännbollsrack i olika former är bra att ha till namnlek och t ex läger.
  Brännplatta
  Koner och tennisbollar har ni säkert redan på klubben.

  Ögonbindel

  Halsdukar eller något annat som ni kan använda till ögonbindel, gärna några stycken och dessa kan användas bl a till Att leda fast man är sist.

  Små utslagsmattor

  Finns säkert redan på klubben men är bra att ha tillgång till på träningarna. Kan bl a användas till Trafikkaos och Floden m fl.

  Kepsar/reflexvästar

  Likadana kepsar eller reflexvästar eller något annat som markeras olika lag som tävlar mot varandra.

  Bokstavskort

  Bokstavskort i A4-format som är laminerade. Används till samarbetsövningen Bilda ord.

  Kortlek

  Kortlekar är bra att ha på läger men kan även användas till samarbetsövningen Kortleken.

  Säkerhetsnålar

  För att sätta fast bokstavskorten på mage och rygg.

  Vattenfasta pennor

  Bra att märka bollarna med gärna i olika färger.

  På www.ksabgolf.se kan du köpa en del av detta material.

 11. Golfregler
 12. Vi rekommenderar att ni arbetar med ”Golfäventyret”, finns att köpa på SISU Idrottsböcker, tillsammans med barnen när ni ska lära ut golfregler. Diskutera med SISU hur ni lättast kan lägga upp undervisningen och finansieringen. Här nedan finns ett antal enkla övningar som utgår ifrån boken Golfäventyret för att barnen ska känna igen sig.

  Nu kan ni bara skriva ut och laminera dessa övningar och börja leka med barnen!

  Nytt är att det är uppdelat i två nivåer: Golfäventyret och Grönt Kort. Golfäventyret är det allra första regelmaterialet som finns. Grönt Kort är nästa steg - på väg till officiell handicap.

  OBS! En del av materialet är uppdaterat sedan slutet av maj. Det gäller "Regelcirkel", "Pliktcirkel", "Golfbingo" och "Loppa".

  Golfäventyret

  Golfens språk 

  Minneslek 

  Memory 

  Memory - instruktion 

  Regelcirkel 

  Regelcirkel - instruktion 

  Pliktcirkel 

  Pliktcirkel - instruktion 

  Golfbingo 

  Golfbingo - instruktion 

  Golfbingo - frågor och svar 

  Loppa 

  Tipspromenad 

  Tipspromenad - svarstalonger

  Tipspromenad - svar 

  Tipspromenad 2 

  Tipspromenad 2 - svarstalonger 

  Tipspromenad 2 - rättningsmall  

  Här kan du även ta del av provet som hör till Golfäventyret - Min första golf. Klicka på länken nedan

  Prov - Golfäventyret  

  Grönt Kort 

  Golfens språk  

  Robinson 1 

  Robinson 2 

  Robinson 3 

  Robinson 4 

  Robinson 5 

  Tipspromenad 3 

  Tipspromenad 3 - svarstalong 

  Tipspromenad 3 - rättningsmall  

 13. Administration
 14. Här kan du hitta information som underlättar administrationen av din roll som ledare, bland annat frågor som rör Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) och RF:s trafiksäkerhetspolicy.

  Uppstartsmöte är en checklista att använda vid första mötet med juniorer och deras föräldrar. 

  Namnlista är en Excel-fil där du kan skriva upp namn, adress oh telefonnummer till juniorer och deras föräldrar. Inte minst bra att ha när du är på resande fot.

  Försäkringar svarar på frågan om hur du är försäkrad på anläggningen, såväl medlem som icke medlem.

  Relaterade länkar

  LOK-stöd

  Uppstartsmöte 

  Mall för namnlista 

 15. Spel på banan
 1. Fysisk träning
 2. Läger
 3. Här får du tips om vad du behöver tänka på när du har läger för barn och ungdomar.
   
 4. Tävling
 5. På den här sidan ser du olika spelformer som du med fördel kan använda för att skapa lite variation i spelet.
   

Kontakt

Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild på Lisa.