SM-veckan

SM-veckan spelades första gången 1938 med klasserna H55, Far & son och Mor & dotter. SM-veckan har genom åren utökats med fler klasser och är en blandning av tävling och social samvaro.

SM-veckan genomförs av ett enskilt golfdistrikt eller flera distrikt tillsammans  i samverkan med SGF. 2018 arrangerar Hallands GDF SM-veckan. Arrangörsdistriktet har det övergripande ansvaret vad avser fördelning av arrangörsklubbar för de olika klasserna. Distriktet ska dessutom se till att SM-tävlingarna genomförs på ett idrottsligt riktigt sätt och för golfens bästa.

Information to international players

Hemsida SM-veckan 2018 (Hallands GDF)

SM-veckan 2018

Klass Arrangör Datum Tävlingskort
Äkta Makar/Sambor Falkenbergs GK 07-08 juli Länk ÄM
Äkta Makar/Sambor 100+ Vinbergs GK 07-08 juli Länk ÄM 100+
Äkta Makar/Sambor 120+ Haverdals GK 07-08 juli Länk ÄM 120+
Far & Son Varbergs GK 10-11 juli Länk F&S
Mor & Dotter Rydö GK 10-11 juli Länk M&S
Två Generationer Mixed Rydö GK 10-11 juli Länk 2Gen
D30 Ringenäs GK 13-15 juli Länk D30
D50 Ringenäs GK 13-15 juli Länk D50
D60 Laholms GK 13-15 juli Länk D60
D70 Laholms GK 14-15 juli Länk D70
H30 Hofgårds GK 13-15 juli Länk H30
H40 Holms GK 13-15 juli Länk H40
H50 Halmstad GK 13-15 juli Länk H50
H60 Björnhults GK 13-15 juli Länk H60
H70 Skogaby GK 13-15 juli Länk H70
H75 Skogaby GK 14-15 juli Länk H75
H80 Laholms GK 14-15 juli Länk H80
H85 Laholms GK 14-15 juli Länk H85

 

Arrangörer 1980-2025

Segrare per klass och år

Manual 2018

Viktig information om transportmedel (golfbil)
För att få tillstånd att framföra transportmedel i tävlingar ingående i SM-veckan krävs tillstånd av SGF:s förbundsläkare (gäller ej D70, H70, H75, H80 och H85 där det räcker med tillstånd från spelarens hemmaklubb). För att erhålla sådant tillstånd krävs att läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd giltighetstid skickas till Magnus Grankvist på Svenska Golfförbundet minst två veckor innan tillståndet ska användas. För att erhålla tillstånd krävs att rörelsenedsättning är av kronisk karaktär.