Svensk ordförande i internationell forskningsorganisation

Maria Strandberg är nyvald ordförande i International Turfgrass Society, världens största sammanslutning av forskare och representanter för golf- och grönytesektorn. Valet är ett erkännande av den nordiska satsningen på forskning inom miljö- och hållbarhetsarbete.

Det är ett stort erkännande av den forskning som nordisk golf investerar i.

Maria Strandberg är idag chef för nordiska forskningsstiftelsen Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (Sterf) inom grönytor och golf. Sterfs forskning ligger långt framme i ett internationellt perspektiv och finansieras av bland andra Svenska Golfförbundet. Nu tar hon, som andra kvinna någonsin, parallellt över ordförandeskapet i den internationella organisationen ITS i fyra år.

– Det känns spännande och inspirerande, inte minst för att det är ett stort erkännande av den forskning som nordisk golf investerar i och som Sterf driver. Många vill ta del av vår kunskap av hållbara anläggningar och skötsel av golfbanor och grönytor med minimerade insatser av gödsel, växtskyddsmedel, vatten och energi. Konceptet multifunktionella golfanläggningar och bidraget till betydelsefulla grönytor i våra urbana landskap väcker också stort internationellt intresse, säger Maria Strandberg.

International Turfgrass Society (ITS) bildades 1969 med syfte att stimulera internationellt och gränsöverskridande samarbete för att få ny viktig kunskap inom grönyteområdet.

– Jag ser internationellt samarbete som enda möjliga väg för att möta de utmaningar som vi står inför, både globala och specifika för golf- och grönytesektorn. En av ITS viktigaste uppgifter är att vart fjärde år arrangera en världskonferens inom forskning och utveckling av olika typer av grönytor, säger Strandberg.

Hon sitter på ordförandeposten i ITS till juli 2021 då Sterf arrangerar den fjortonde världskonferensen, International Turfgrass Research Conference, i Köpenhamn. Fokus blir på golf- och grönytors utveckling och hållbarhet, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, hållbar användning av vatten och växtnäring, integrerat växtskydd enligt EU:s direktiv, genetik och växtförädling samt utbildning och rådgivning baserad på ny kunskap.

Maria Strandberg har över 15 års erfarenhet av arbete med golf och miljö på Svenska Golfförbundet och delar sin arbetstid mellan golfförbundet och Sterf. Hon fortsätter att kombinera de uppdragen med det nya ideella ordförandeskapet i International Turfgrass Society. Framöver ser hon stora möjligheter att utveckla organisationen.

– Vi kommer att ha flera nordiska representanter i styrelsen. Genom vårt sätt att leda, förvalta och förnya, baserat på samarbete och delaktighet, är jag övertygad om att vi kan arbeta proaktivt och utveckla ITS till en ännu mer tongivande och internationellt viktig organisation.

Svenska Golfförbundet driver sedan några år processen Golfnyttan i samhället. Där vill man synliggöra den stora samhällsnytta golfen bidrar med och ta en naturlig plats i stadsnära miljöer. Läs en intervju med Maria Strandberg i Svenska Golfförbundets tidning Golfnyttan.

Foto: Karin Schmidt

FAKTA

ITS
International Turfgrass Society (ITS) grundades 1969.
www.turfsociety.com
 

STERF
Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation är en forskningsstiftelse inom golfområdet och grundades 2006 av de nordiska golfförbunden och greenkeeperorganisationerna.
www.sterf.org/
 

ITRC 2021
International Turfgrass Research Conference 2021
www.itrc2021.org
2017 arrangerades världskonferensen på Rutgers University i New Brunswick, NY, USA.

 

För mer information
Maria Strandberg, Director of R&D, Sterf
E-post: maria.strandberg@golf.se mobil: 070-620 17 87

För mer information om Golfnyttan i samhället
Roger Andersson, chef marknad och kommunikation, Svenska Golfförbundet
E-post: roger.andersson@golf.se tel: 08-622 15 79