Här hittar du som är engagerad inom svensk junior- och elitgolf som ledare, tränare eller förälder relevant innehåll för spelarutveckling.

Filmerna från olika klubbar visar juniorverksamheter där innehållet är anpassat för barn och ungdomar med utveckling i fokus.

En bra plan är starten

Det finns en mall för verksamhetsplan som är tänkt att vara en guide att ta fram och använda för en golfklubbs verksamhet. Själva utformningen utgår ifrån en grundläggande mall för verksamhetsplan men är skriven så att den direkt kopplar till de verktyg och de material som Svenska Golfförbundet använder.

Innehållet följer utvecklingstrappan, spelarmaterial som Golfäventyret och de olika ledarutbildningarna som finns. Under delen målsättning finns nyckeltal för juniorverksamhet

För att juniorer ska stanna kvar inom idrotten krävs att

 • det ska vara kul och att man ska känna glädje

 • man vill göra det tillsammans med kompisar

 • det ska leda till utveckling i golf

 • man ska känna spänning

 • verksamheten (innehåll/ledare) ska vara seriös

Föredrag om tävlingar för barn

Svenska Golfförbundets juniorutvecklare Peter Östlund höll ett föredrag om tävlingar för barn upp till 13 år den 26 april 2018. Se hela föredraget här.

Ladda ned presentationen som PDF

I svensk golf är juniorverksamhet indelad i tre delar:

0–12 år barn
13–15 år ungdom
16–21 år satsande junior

Mallen för verksamheten bygger på de tre åldersindelningarna för att skapa bästa förutsättningarna för att barn, ungdomar och satsande juniorer ska utvecklas och vilja fortsätta spela golf.

Mallen är ett exempel att utgå ifrån. Anpassa den efter klubbens behov.

Mall för juniorverksamhet på golfklubb

Idrottslyftet

Genom Idrottslyftet stöttar Svenska Golfförbundet klubbars juniorverksamhet

Ett av paketen är att utbilda Juniorledare. Aldrig är väl glädjen så stor som när du som ledare får vara en del av barns och ungdomars stora intresse
Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning som finns i olika steg.

GL1 Praktik – Golfäventyret (barn 7–12 år)
GL2 Fördjupning – Golfäventyret (barn 7–12 år)

Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad ledare genom att fylla i ansökningsblanketten. När ansökan är inskickad med uppgifter på de som utbildats skickas kursintyg till deltagarna.
En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen tillsammans.

Prioritera gärna att utbilda unga ledare.

Utvecklingstrappa för barn, ungdomar och satsande juniorer

0-12 år

  1. Årsplan för spelarutveckling 6-7 år
  2. Detta är första året som barnen är med i golfträning. Det är viktigt att de blir bekanta med ledare och de nya barnen i gruppen. Under året kommer säkert flera nya barn att tillkomma och några slutar för att det inte passade dem.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 6-7 år.

   Det kan vara klokt att låta föräldrar vara delaktiga, kanske till och med att de är med och tränar jämte barnet. Golfäventyrets upplägg passar även för vuxna, lägg till exempel bara bollen lite längre ifrån när ni puttar än vad barnen gör.

   Introducera Golfäventyret som bok och innehåll i träningarna. Om ni använder materialet är det lätt att barnen tillsammans med föräldrar själva kan träna och utvecklas. Golfäventyret innehåller också en hel del saker som gör att barnen på ett roligt och naturligt sätt kommer in i klubben och golfens tradition.

   Genomför GL1 Praktik med föräldrarna så att de får en chans att vara delaktiga i sitt barns utveckling. Om föräldrarna går utbildningen finns det fler potentiella ledare. Det är väldigt viktigt att aktivt hjälpa barnen att hitta kompisar i golfen. En bra idé är att de tar med en kompis på träningen.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år och att barnen kommer att bli kallade till samma grupp. Genomför gärna någon aktivitet med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år. Att vara ledare kan innebära många fler roller än att leda träningen.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se exempelmallen för verksamhetsplan

  3. Årsplan för spelarutveckling 8 år
  4. Kalla alla barn från föregående år i god tid, gärna redan i slutet av februari. Se till att dag och tid redan finns med i kallelsen samt vilka barn som är kallade till gruppen. Uppmana dem i inbjudan att ta med en eller flera kompisar för att testa golf.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 8 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Använd kontinuerligt det verktyg som finns för att följa upp barnens utveckling.

   Till hjälp för att planera och genomföra passen finns verktygen årsplan och passplanering. Utvärdera passet med den utvärdering som finns i verktyget passplanering. Fundera hela tiden på vad ni kan göra bättre.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med en vuxen under tider där det är lägre tryck på banan. Försök att få barnen att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten. Vid några tillfällen kan ni samla gruppen på helgen för att spela någon eller flera av banorna.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år och att barnen kommer att bli kallade till samma grupp. Genomför gärna flera aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  5. Årsplan för spelarutveckling 9 år
  6. Kalla alla barn från föregående år i god tid med tid och dag. Berätta redan i inbjudan vad som kommer att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 9 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Jobba aktivt med att följa upp hur det går för varje barn genom att använda det verktyg som finns.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med vuxna under tider där det passar. Försök att få barnen att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten. Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Vi några tillfällen spelar ni 100-banan tillsammans.

   Några veckor kan ni lägga in extra träningar så att det blir två gånger per vecka. Under lov kan ni ordna något läger.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Se till att de som är mest intresserade kan träna inomhus under vintern. Ofta fungerar det bra att låta dem vara med i äldre grupp. Ni kan också skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder där det finns andra barn som vill träna mer.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" liv i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  7. Årsplan för spelarutveckling 10 år
  8. Kalla alla barn från föregående år i god tid med tider och dagar. Berätta redan i inbjudan vad som kommer att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 10 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Ge gärna en "läxa" på de saker som varje barn behöver träna lite extra på.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med vuxna under tider där det passar. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan.

   Uppmana barnen till att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten. Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Vid några tillfällen spelar ni på stora banan tillsammans. Ordna läger under lov, det kan vara både dagläger eller läger med någon övernattning.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Se till att de som är mest intresserade kan träna inomhus under vintern. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder. Ni kan då både dela kostnader och skapa en större grupp av spelare som vill träna mycket golf.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. Ordna minst en föräldraträff under säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  9. Årsplan för spelarutveckling 11 år
  10. Kalla alla barn från föregående år i god tid med tider och dagar. Berätta redan i inbjudan vad som kommer att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 11 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Att de ser en utveckling är viktigt. Ge gärna en "läxa" på de saker som varje barn behöver träna lite extra på. Se till att klubbens tränare återkommande är med på träningarna. Se till att alla barn vet vad de ska träna på inom de olika delarna. Var uppmärksam på deras mål med att vara med i golf.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana dem att låta barnen spela på den stora banan tillsammans med någon vuxen per boll under tider där det passar. Eller själva. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan genom avbokade starttider på tider med lite spel av övriga medlemmar. Delta gärna i en av klubbens partävlingar med en vuxen som spelpartner. Spela klubbtävlingar på egen hand och i klubbens lagtävlingar med annat barn i gruppen.

   Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna, gärna på stora banan. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Genomför läger på lov. Åk gärna till en annan bana under några dagar.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Träna inomhus i början och slutet av säsongen. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder. Låt gruppen vara med på ett fyspass med en äldre grupp.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. Ordna minst två föräldraträffar under säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Använd det verktyg som finns för att sammanställa barnens utveckling.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  11. Årsplan för spelarutveckling 12 år
  12. Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att starta redan i februari och det är mer en fråga om att pausa i träningen än att den är slut.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 12 år.

   Fortsätt jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Att de ser en utveckling är viktigt. Ge gärna en "läxa" på de saker som varje barn behöver träna lite extra på. Se till att klubbens tränare återkommande är med på träningarna.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen att spela på den stora banan tillsammans med någon vuxen per boll under tider där det passar. Eller själva. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan genom avbokade starttider på tider med lite spel av övriga medlemmar. Delta gärna i en av klubbens partävlingar med en vuxen som spelpartner. Spela klubbtävlingar på egen hand och i klubbens lagtävlingar med annat barn i gruppen eller ungdom i klubben.

   Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna, gärna på stora banan. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Istället för att tävla i spel kan ni tävla i "skills" genom att använda "Klara"-utmaningarna. Att åka på läger tillsammans är viktigt, under lägret kan man spela en tävling på en annan klubb.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Träna inomhus i början och slutet av säsongen. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder. I början och slutet av säsongen (inomhus) använder ni ett av veckans pass till fysträning (inriktning mot golf). Byt då och då ut ett av träningspassen under säsong till ett fyspass. Ni kan också förlänga träningen så ni hinner med fys efter den ordinarie träningen.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. På föräldramötet är det viktigt att ni informerar om Skandia Tour, hur anmälan går till och hur ni ska hjälpa ungdomarna till att tävla. Ordna minst två föräldraträffar under säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Om ni planerar för att låta barnen ta steget till ungdom är detta året då de ska börja träna under hela året. Det uppehåll som ni tidigare tagit kommer nu bli mycket kortare och träningen inför kommande år startar redan i slutet av oktober. Det finns säkert flera av deltagarna som håller på med andra idrotter och vill fortsätta med det. Vissa kanske vill träna ännu mer i den andra idrotten. Se till att ta ett samtal med var och en. Hjälp dem att fortsätta med golf, kanske kan de vara med och träna någon gång i veckan även under vintern.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

13-15 år

  1. Årsplan för spelarutveckling 13 år
  2. Åldern innebär en brytpunkt för när vi kallar spelarna barn och när vi kallar dem ungdom. En del kommer att vara kvar lite längre i barn "stadiet" trots att de på pappret har åldern för att kallas ungdom. Se det som en långsam och flytande övergång.

   Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Det börjar nu bli viktigt att vara uppmärksam på att ungdomarnas intresse för golf kommer att skilja sig åt. Vissa kommer att få ett ökat intresse, träningen behöver då möta det intresset. Vissa av deltagarna kommer att ha ett minskat intresse, uppmärksamma varför och att ge dem möjligheter att vara med efter sina önskemål. Genomför gärna flera aktiviteter med gruppen utanför golfen för att bygga det sociala nätverket.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med Golfäventyret för de som är kvar på den nivån och lägg mycket fokus på att uppmärksamma individen. För de som kommit lite längre är det dags att börja jobba med Planen för ungdom, som är motsvarigheten till barnens Golfäventyr. Efter varje träning bör barnet få minst en konkret sak att träna på till nästa träning. Klubbens tränare bör vara närvarande på ett pass per veckan.
   Golfträningen kommer nu att bedrivas året runt med ett kortare uppehåll i december. Fysträning är en naturlig del av träningen med 1 pass i veckan under vintern och 1 pass i veckan i samband med golfträning under utomhussäsongen.

   Tävling

   Det är nu dags att börja introducera tävlingsmomentet i golf som en större del än tidigare. Vid 13 års ålder kan spelaren få rankingpoäng och kan därmed tävla både lokalt och nationellt. Det är viktigt att ledare och tränare är insatta i hur tävlingssystemet i Sverige fungerar. Samtidigt behöver du som ledare kommunicera att alla utvecklas i sin egen takt och förbygga hets kring ranking och hcp. Vi spelar tävling för att ha roligt och för att "träna på att tävla". Försök att skapa ett tävlingsutbud där så många som möjligt fångas upp, från den spelare som är redo för att spela Skandia distrikt till den som helst spelar lagtävling på hemmabanan. Det viktiga är att spelarna ser golf som en idrott där man också kan tävla och att detta är en positiv upplevelse.

   Aktiviteter tillsammans

   Föräldrar

   Eftersom spelarna nu kommer börja spela lite flera tävlingar på andra banor kommer föräldrarna naturligt bli involverade för transporter. Samla alla föräldrar och berätta om hur tävling i golf fungerar och hur ni ser på golf som tävlingsidrott samt hur man bör kommunicera med sitt barn före och efter tävling. Vidare är det bra att ge föräldrarna konkreta uppgifter på tävlingsarenan, ex att ta emot alla spelarna när de kommer in efter rundan.

  3. Årsplan för spelarutveckling 14 år
  4. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året. Vi närmar oss nu åldrarna där många slutar eller trappar ner sin golf. Det är viktigt att möta detta genom individuell uppmärksamhet, social gemenskap och att påvisa utveckling. Fortsätt gärna med att anordna aktiviteter utanför golfen för att stärka gruppen socialt.

   Träning

   De flesta spelarna bör nu ha kommit igång att arbeta med Planen för ungdom. Fortsätt att arbeta med den för de som redan förra året kom igång med den. Lägg mycket fokus på att uppmärksamma individen. Ge gärna spelarna en liten anteckningsbok där de kan skriva upp vad de ska träna på till nästa träning. Klubbens tränare bör vara närvarande på 1-2 pass i veckan och någon gång under året bör spelarna få helt individuell träning med klubbens tränare. Att få bra mål med tekniken är viktigt.

   Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december. Fysträningen är en viktig del av träningen och här kan det vara bra att uppmärksamma de spelare som inte håller på med andra idrotter och som kanske därmed behöver mer av den fysiska träningen genom golfen. Det är bra om en ledare tar extra ansvar för fysträningen och får handledning av utbildad fystränare/sjukgymnast.

   Tävling

   En del spelare kommer att börja få ett mer omfattande tävlingsschema, vilket deras föräldrar måste vara insatta i för att planera semestrar och annat. Både dessa och de deltagare som inte riktigt kommit in i tävlande behöver stödjas på sina respektive nivåer. Fokus för tävlingsverksamheten är alltjämt "träna på att tävla" och ett processtyrt förhållningsätt till tävling. Med detta menas att fokus läggs mer på uppgifter (som att följa en viss spelstrategi) i tävlingen än på resultatet av tävlingen. I den här åldern bör tränaren vara ute på någon eller några tävlingar för att kunna ge feedback på beteenden som uppstår vid tävlingsspel.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med temat "att vara idrottsförälder". Punkter som är viktiga är hur man kommunicerar kring resultat med sitt barn, hur tävlingssystemet fungerar, vad som krävs i form av motivation, egen träning etc. Engagera gärna föräldrarna så att de har konkreta uppgifter när de är med sina barn på tävling, ex rondstatistik. Visa dem gärna också enkla saker de kan kolla på träning, ex sikte, men poängtera att beställningen skall komma från junioren och tränaren.

  5. Årsplan för spelarutveckling 15 år
  6. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året. Vi befinner oss nu åldrarna där många slutar eller trappar ner sin golf. Det är viktigt att möta detta genom individuell uppmärksamhet, social gemenskap och att påvisa utveckling. Alla juniorer bör innan säsong ha ett individuellt utvecklingssamtal där en enkel plan läggs – använd Planen för ungdom. Samtalet bör sedan följas upp och korrigeras under året. Fortsätt gärna med att anordna aktiviteter utanför golfen för att stärka gruppen socialt.

   Under hösten är det dags att välja gymnasium, vilket innebär att vissa kommer att söka RIG/NIU och vissa kommer att gå vanligt gymnasium. Information om gymnasievalet sker redan i slutet av våren. Som ledare är det väldigt bra om du tar upp dessa frågor tidigt. Då behöver du kunna svara på frågor kring gymnasieval eller kunna hänvisa vidare.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med Planen för ungdom och SGF:s testbatteri, dessa finns att ladda ned på golf.se. Junioren bör ha en anteckningsbok där de kan skriva upp vad de ska träna på till nästa träning samt föra en enkel träningsdagbok. Motivation till detta beteende hänger ofta på om du som ledare uppmärksammar vad som skrivs och följer upp det. Klubbens tränare bör vara närvarande på 2 pass i veckan och några gånger under året bör junioren få helt individuell träning med klubbens tränare.
   Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december. Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara påläst om träningslära, grundläggande teknik och kost/återhämtning. I den här åldern kan det vara lämpligt att ta in en sjukgymnast som genomför screening för att förebygga framtida skador.

   Tävling

   En del juniorer kommer nu börja få ett mycket omfattande tävlingsschema, vilket deras föräldrar behöver vara med i ett tidigt stadium för att planera semestrar och transporter. Detta blir särskilt känsligt när juniorerna spelar utanför sin hemkommun. I Sverige har vi en kort säsong för tävlingsspel och det är viktigt att utnyttja tiden då vi kan tävla. Fokus är fortfarande på att "träna på att tävla" men junioren kan välja ut några tävlingar som sina "majors" (viktigare tävlingar) och göra en formtoppning. Utvärderingen bör då gå ut på att se hur förberedelser påverkade prestationen.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte och lyft upplevelser och "cases" kring att vara idrottsförälder. Punkter som är viktiga är hur man kommunicerar kring resultat med sitt barn, hur tävlingssystemet fungerar, vad som krävs i form av motivation, egen träning samt vägar för junioren att gå vidare med sin golf i form av gymnasieval . Det är viktigt att klubben är tydlig med vad som erbjuds och vilken träningsvolym som krävs beroende på juniorens ambition och intresse.

16-21 år

  1. Årsplan för spelarutveckling 16 år
  2. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året utan uppehåll. Några juniorer har nu valt RIG/NIU , några går vanligt gymnasium och några har valt att inte träna golf på gymnasiet. För att få fungerande utvecklingsmiljöer kan det nu vara dags att börja dela upp gruppen baserat på olika parametrar i större utsträckning än tidigare. Exempelvis kan de med högre ambition i olika årskullar 16-18 bilda en grupp, medan de som tränar i mindre utsträckning bildar en annan grupp. Selektering är ett komplicerat och känsligt område, men en tumregel kan vara att se upp för att selektera på skicklighet och snarare selektera på ambition och vilja att utvecklas.

   Se upp för att selektera på skicklighet, selektera hellre på ambition och vilja att utvecklas

   Inriktningen och innehållet i de nya grupperna kommer delvis att bli olika. En grupp kommer att gå mot elitsatsning medan en annan grupp kommer att inriktning mot glädje, hälsa och meningsfull fritid.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 2-3 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period och går igenom helheten: mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt.

   Träning

   Börja jobba med en individuell utvecklingsplan (motsvarigheten till Planen) och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare bör vara närvarande på minst 3 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare.
   Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december. Junioren börjar nu komma upp i höga träningsvolymer, vilket gör att det är viktigt att hålla koll på och samtal om hur helheten med idrott, skola och kompisar fungerar. Använd en träningsdagbok och följ regelbundet upp träningsvolym och innehåll. Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara påläst om träningslära, grundläggande teknik och kost/återhämtning. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Klubben bör också ha tillgång till en mental rådgivare att ta in för att jobba med specifika problem som kan uppstå hos individer.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Fokus är fortfarande på att "träna på att tävla". Tävlingarna bör vara en blandning mellan tävlingar där junioren kan vinna och där junioren möte mycket tufft motstånd. Det är bra om coach/tränare vid något tillfälle kan gå caddie för junioren. Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder för en junior i den här åldern. Punkter som är viktiga är hur helheten hänger ihop, vad som krävs i form av motivation och egen träning. I den individuella utvecklingsplanen finns föräldern med som en viktig del av innehållet.

  3. Årsplan för spelarutveckling 17 år
  4. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året utan uppehåll. Grupperna är uppdelade efter ambition, träningsvolym och utvecklingsvilja. Gör aktiviteter som knyter grupperna till varandra, ex genom lagtävlingar. Det kan också ske förändringar i vilka som är med att tränar, någon kanske slutar och någon som inte var med kommer till.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 3-4 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period. Fokus ska ligga på helheten så att man får med mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt. Introducera begreppet "sortering" och börja träna junioren att sortera intryck.

   Det är nu dags att börja fundera på vad som händer efter gymnasiet och hur junioren ska gå vidare. College, studera i Sverige, bli proffs? Om junioren har för avsikt att söka sig till college är det dags att börja göra SAT/TOEFL. Tänk på att vad junioren vill kan ändras snabbt i den här åldern.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med den individuella utvecklingsplanen och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare/NIU/RIG bör vara närvarande på minst 4 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare. Junioren bör nu kunna sina tendenser i tekniken och göra vissa justeringar själv. Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december.

   Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara utbildad. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Klubben bör också ha tillgång till en mental rådgivare att ta in för att jobba med specifika problem som kan uppstå hos individer.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Det är viktigt att reflektera kring kortsiktig prestation i förhållande till långsiktig utveckling. Resultat kan vara viktigt för motivationen, men utan den långsiktiga utvecklingen kommer junioren inte klara sig till nästa nivå. Här har tränaren och coachen ett viktigt arbete med att hitta en bra mix. Försök få junioren att tävla på "nästa" nivå, så att det som krävs på nästa nivå blir tydlig för junioren.

   Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder. Mycket fokus bör ligga på helheten, rollen som förälder och vad som händer efter gymnasiet.

  5. Årsplan för spelarutveckling 18 år
  6. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Grupperna är uppdelade efter ambition, träningsvolym och utvecklingsvilja. Gör aktiviteter som knyter grupperna till varandra, ex genom lagtävlingar.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 3-4 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period. Fortsätt att fokusera på utveckling inom alla delar - mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt. Fortsätt att jobba med sortering för att förbereda junioren inför en framtid där det ex. kommer in en collegecoach i nätverket.

   Junioren behöver nu förbereda vad som händer efter gymnasiet. Det gäller att vara ute i god tid oavsett om junioren ska studera i Sverige, gå på college eller bli proffs. Som ledare är det viktigt att veta att junioren nu går mot en karriärövergång, läs gärna på om begreppet för att vara förberedd.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med den individuella utvecklingsplanen och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare bör vara närvarande på minst 4 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare. Junioren ska nu kunna sina tendenser i tekniken och göra vissa justeringar själv. Junioren ska också kunna bedriva golfträning själv med hög kvalitet. Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december.

   Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara utbildad. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Junioren bör träffa en mental rådgivare 1-2 gånger per år för att stämma av läget.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Eftersom junioren delvis börjar lämna stadiet "träna på att tävla" och gå mot en mer prestationsinriktad miljö bör junioren förberedas på detta genom samtal och genom att "stressas", ex. med kval till serielag. Syftet är då att junioren ska lära sig att hantera denna typ av yttre stress och fortsätta vara processtyrd.

   Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder. Mycket fokus bör ligga på helheten, rollen som förälder, vad som händer efter gymnasiet och begreppet karriärövergång.

  7. Årsplan för spelarutveckling 19 år
  8. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året utan uppehåll. På våren slutar junioren gymnasiet och genomgår därmed en karriärövergång.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 3-4 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period. Skapa tydliga planer för utveckling där spelaren vara mycket delaktig - mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt. Som tränare/ledare är det viktigt att du avsätter ordentligt med tid att stödja junioren via samtal och planläggningsarbete. Hur ska kommunikation med hemmatränare fungera om junioren är i USA? Hur ska junioren lägga upp träningen som heltidsproffs?

   Träning

   Fortsätt att arbeta med den individuella utvecklingsplanen och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare bör vara närvarande på minst 4 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare. Junioren ska nu kunna sina tendenser i tekniken och göra justeringar själv. Junioren ska också kunna bedriva planerad golfträning själv med hög kvalitet. Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december.

   Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara utbildad. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Junioren bör träffa en mental rådgivare 1-2 gånger per år för att stämma av läget.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Eftersom junioren delvis börjar lämna stadiet "träna på att tävla" och gå mot en mer prestationsinriktad miljö bör junioren förberedas på detta genom samtal och genom att "stressas", ex. med kval till serielag. Syftet är då att junioren ska lära sig att hantera denna typ av yttre stress och fortsätta vara processtyrd.

   Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder. Mycket fokus bör ligga på helheten, rollen som förälder när junioren nu börjar bli vuxen, vad som händer efter gymnasiet och begreppet karriärövergång.

Använd nyckeltal

 • Syftet med att ta fram nyckeltal är att ha fokus på rätt saker i verksamheten och hålla koll på att den är på väg i rätt riktning. Klubbarna mäter samma saker vilket skapar möjligheter att jämföra och lära av varandra. Utgångspunkten är att ha spelaren och dennes utveckling i centrum.

  För några år sedan kunde vi höra klubbar som sa "vi har 400 juniorer i klubben" och "det är 250 som är med i träningen". Om din klubb inte var en av dem så hade ni i alla fall säkert minst 200 juniorer i klubbens medlemsregister. Vad talen inte berättade var hur många som egentligen spelade golf i någon större utsträckning. Vi vet inte heller om de fick några nya vänner på golfklubben eller om de utvecklades som spelare. Nyckeltal för juniorer har tillkommit för att vi ska veta mer om vad som händer, gärna innan det händer, och såklart kunna få till en positiv utveckling framöver. Genom att titta på alla talen, och inte bara ett, kan vi vara mer säkra på om verksamheten är bra eller inte.

  Använd nyckeltalsfilen 

  Här nedan finns en exelfil - Nyckeltalsmallen - att ladda ner. I filen hittar du fyra flikar. I en av flikarna finns en instruktion om hur du gör för att ta fram klubbens nuläge i juniorverksamheten. Har du frågor och behöver support kontaktar du Johanna Ericsson eller Ulrika Jorsell.

  2018 Mall Nyckeltal

  Mer information hittar du här:
  Nyckeltal för juniorverksamhet 2018

  Med nyckeltalen vill vi

  - veta resultatet för verksamheten i så "rena" tal som möjligt så att det finns mindre utrymme för att misstolka resultatet
  - att fler ska kunna ta till sig hur läget är – det räcker inte med att de mest insatta förstår, nuläget behöver kunna läggas fram i styrelserummet och på årsmötet på ett sätt så att deltagarna förstår
  - dra korrekta slutsatser om de aktiviteter som vi gör verkligen leder till en positiv utveckling, det räcker inte med att tro
  - hålla fast vid en riktning över tid, det är lätt hänt att en ny styrelse eller juniorkommitté helt ändrar inriktningen på verksamheten, den nya gruppen människor behöver "ärva" talen från förra året.

 • Nyckeltal Beskrivning Mål
  Antalet juniorer Det totala antalet juniorer som finns i klubben. Talet anges i procent av totala antalet medlemmar. Minst 15 %.
  Utvecklingen Den spelskicklighet som spelarna har i förhållande till sin ålder. Alla ska vara över linjen, se dokument nedan.
  LOK - sammankomster Det antalet träningar/aktiviteter som klubben genomför under ett kalenderår. Välj om ni ska vara en 300*-klubb, 500-klubb, 750-klubb eller 1 000-klubb.
  Åldersfördelningen Antalet juniorer som klubben har fördelat på respektive födelseår. Jämn spridning i åldrar.
  Könsfördelningen Hur förhållandet är mellan pojkar och flickor för respektive födelseår. Jämt fördelat, som mest spridning på 60/40.
  Klubbtävlingar Detta tal visar hur stor andel av juniormedlemmarna som deltagit i en tävling på klubbnivå. 6-12 år - 100 %, 13-15 år - 70 %, 16-21 år - 40 %
  Tävling utanför klubben Detta tal visar hur stor andel av spelarna, 13 år och äldre, som deltagit i en tävling utanför klubben. 13-15 år - 50 %, 16-21 år - 20 %.
  Andel i träning Detta tal talar om hur många juniorer per ålder som deltar i verksamheten. Det kan vara över 100 % om spelare är med och tränar utan att vara medlemmar. 6-12 år - 100 %, 13-15 år - 50 %, 16-21 år - 20 %.

Utvecklingstrappa

 • Utvecklingstrappan är i första hand skriven utifrån den aktives utveckling. I den utgår vi ifrån hur en människa utvecklas från liten till stor i allmänhet och hur vi med det i åtanke på bästa sätt kan utvecklas som golfspelare.

  I utvecklingstrappan har vi valt att beskriva utvecklingen i åtta steg. De är vart och ett namnsatta med en rubrik som ger en grov fingervisning om vad "steget" har för syfte och innehåll. Vi tror att det är viktigt att vi får så många som möjligt att vara med så länge som möjligt i den organiserade verksamheten. I samma stund som vi väljer att dela in utvecklingen i olika steg kommer inte någon person att exakt passa in på den beskrivning som görs. Alla individer är olika och utvecklingen sker på olika sätt. Ordningen är ungefär densamma men tidpunkten varierar.

  LTAD – golf (Under fliken Industry & Education klickar du på LTDP och längst ned på den sidan ladda hem filen.)

Krönikor

 1. Alpint, hockey, badminton... men dessa valde golfen! #minandraidrott
 2. Fotboll, hockey, alpint, badminton... men dessa valde golfen!

  Forskningen bakom Riksidrottsförbundets kampanj #minandraidrott visar att de som tränar flera idrotter både utvecklas bättre, löper mindre risk att skada sig och blir mer motiverade att fortsätta träna.

  Inom golfen finns flera exempel på toppspelare med bred idrottsbakgrund.

  Sju idrottsprofiler som har klätt sig i annan idrottsutrustning än deras vanliga. Ex. Charlotte Kalla som basketspelare, Musse Hasselvall som ryttare och Jonas Björkman som golfare. Del i RF:s kampanj Min andra idrott
  I RF:s kampanj berättar svenska idrottsprofiler om hur en bred idrottsbakgrund hjälpt dem att bli bra i deras nuvarande idrotter. Många golfare har liknande historier.

  Om vi börjar att titta på de som historiskt spelat på världstourerna har vi Annika Sörenstam som höll på med tennis, Liselott Neumann med fotboll och bandy och Karin Sjödin som spelade fotboll. På herrsidan ser vi samma mönster. Peter Hedblom, Joakim Haeggman och Per-Ulrik Johansson spelade hockey. Richard S Jonsson började satsa på sin golf i senare tonåren, innan det var han skateåkare.

  När det gäller dagens toppspelare går mönstret igen. Anna Nordqvist körde simning, Pernilla Lindberg åkte alpint och Caroline Hedwall spelade fotboll.

  Henrik Stenson spelade fotboll och hockey upp till 12 år och fortsatte med badminton till 15 år. Alexander Norén höll på med fotboll som barn och innebandy fram till 15 år. Jonas Blixt och David Lingmerth spelade hockey med stor entusiasm i början av deras tonårsperiod. Alexander Björk höll under sin tonårsperiod på med tennis och spelade bandy. Fidde Jacobson spelade hockey och pingis.

  Många av de ovan nämnda var dessutom väldigt dedikerade och framstående i de idrotter de höll på med i unga år.

  Golfarna som bytte gräs mot is

  Som kuriosa i ämnet "bred idrottsbas i unga" år kan vi nämna Johan Löfstedt och Alexander Deilert. Båda var lovande golfspelare och spelade tillsammans i pojklandslaget. Nu har de bytt golfskor mot skridskor. Johan Löfstedt är en av landslagets bandyhjältar och Alexander Deilert har sin vardag inom Sveriges elithockey.

  Det här säger forskningen

  Enligt forskningen ger allsidig träning i unga år en ökad balans, koordination och motorik. Genom att träna flera idrotter i unga år kan kroppen tillgodoses med fina byggstenar för att röra sig smidigt, snabbt, länge och pricksäkert. Dessa byggstenar ger bra grund för att bygga ett rörelsemönster för golfens olika slag.

  Dessutom verkar en allsidigt tränad kropp förse golfaren med en bra grund för att vara mer motståndskraftig mot förslitningsskador.

  Mer om RF:s kampanj på rf.se/minandraidrott och via hashtaggen #minandraidrott i sociala medier.

  Text: Peter Östlund, juniorutveckling SGF
  Publicerad: 2018-09-03

 3. Sätt spelet och leken i centrum!
 4. I söndags såg jag Fredrik Jacobson sluta delad 56:a i Nordea Masters. Det var 43-åringens första tävling på 15 månader efter skadebekymmer och hans lycka över att vara tillbaks på banan var tydlig, det lyste ur ögonen på Kungsbackaspelaren.

  Han har verkligen fått behålla glädjen.

  Låt mig berätta om första gången jag såg Fredrik Jacobson. Det var vid ett seriespel för klubblag på Hökensås GK utanför Hjo och många talade om den enormt talangfulla 17-åringen som allmänt gick under namnet "Fidde". Första svingen jag såg var på det korta par fyra-hålet som dogleggar sig upp mot klubbhuset och jag minns att jag blev förvirrad och tänkte: hur kan det här stämma, det kan inte vara han, supertalangen.

  "Fidde" svingade nämligen inte alls som vi hade lärt oss på Borås GK och tur var väl det. Han hade en stor yvig märklig ögla på toppen och hans sving var (och är fortfarande) högst personlig. Han gick runt på Hökensås med ett leende på läpparna och brydde sig inte särskilt mycket om hur hans sving såg ut. Han chippade och puttade fantastiskt och gick ett par, tre slag under par om jag minns rätt.

  Jag misstänker att Per Nellbeck och "Fiddes" andra tränare var långt före sin tid. De lät "Fidde" spela sin golf, med sin sving och sin glädje och det har ju gått ganska bra för killen.

  Han har alltid byggt sin träning på att spela golf

  Jag intervjuade honom för ett par år sedan i familjens hus ute i Kullavik och vi pratade också lite om svingen. Han berättade att han alltid byggt sin träning på att spela golf och nästan all träning som han och hans kompisar sysslade med byggde på lek runt övningsgreenen och spel på banan.

  Dag ut och dag in.

  Han har naturligtvis fått mängder av råd och förslag från kända golfcoacher på hur han ska bli av med den där öglan på toppen, men han har aldrig brytt sig. Dels på grund av att han förmodligen är en ganska stark personlighet men också på grund av att han vet vad hans spel bygger på.

  Periodvis har proffsgolfens tränare verkligen varit tekniska och endimensionella och velat ha en perfekt sving som ska fungera på alla kroppar. Men de senaste åren har det svängt tillbaks lite mot en mer individuell tankegång.

  Swing your swing!

  "Swing your swing" kan man läsa på PGA-tourens reklambanners. "Fidde" är ett fint exempel på just det.

  Jim Furyk ett annat och för all del världsettan Dustin Johnson som har ett allt annat än traditionellt grepp och en märklig position med handlederna på toppen av baksvingen.

  "Swing your swing." Bra!

  Läste lite texter om vår nya stavhoppsfantom Armand "Mondo" Duplantis. Där stod mycket om hur han lekt stavhopp och inte tränat organiserat förrän så sent som för två år sedan. Det, tillsammans med "Fidde" fick mig att tänka lite på det här med organiserad träning och vad som egentligen är bäst. Vi i Sverige vill ju gärna tro att saker som är organiserade och uppstyrda är synonymt med effektivt, men så behöver det ju inte vara, särskilt inte i barnens universum.

  Mitt svar är naturligtvis att det finns en massa olika saker som kan vara bäst. Och att vägen mot målet alltid är den viktigaste. Och den som bäst tar hand om våra ungdomars träning tror jag är den som förstår att hen i första hand är ett verktyg och en inspiratör som ska se till att glädjen alltid får finnas kvar.

  Text: Martin Strömberg
  Tidigare journalist på Aftonbladet och nu web- och tävlingsredaktör på svenskgolf.se
  Publicerad: 2018-08-23

 5. Varje misslyckande är början på en ny utveckling!
 6. Vi har under de senaste månaderna kunnat läsa om svenska segrar runt om i världen: Pernilla Lindbergs makalösa maratonseger i ANA Inspiration, Jenny Haglund på dubbla tourer, Louise Ridderström, Alexander Björk, Oscar Lengdén, Joakim Lagergren, Julia Engström med flera.

  Det är fantastiskt och verkligen jättekul att svenska spelare vinner på olika nivåer och på olika platser.

  Vägen dit har i vissa fall varit ganska kort och i andra fall betydligt längre och snårigare.

  Finländaren Mikko Korhonen tog sin första riktiga seger som proffs när han häromdagen vann på Europatouren som 37-åring.

  Han har åkt till kvalskolan och misslyckats, han har missat kvalgräns efter kvalgräns, han har åkt hem på fredagar utan en krona in på kontot.

  Men han har aldrig gett upp.

  Alla som tagit stora segrar har förlorat betydligt fler gånger än de vunnit

  Gemensamt för alla som tar stora segrar är att de förlorat betydligt fler gånger än de har vunnit och att de förmodligen också har lärt sig mycket mer de gånger som det har varit tufft och motigt. Golf är ett evighetsspel där man aldrig blir riktigt fullärd och där man konstigt nog lär sig allra mest när det fungerar som sämst.

  Man blir ödmjuk, man söker nya vägar, ändrar greppet en smula, tar bak klubban lite brantare, flyttar bollen ett par centimeter, tar två steg framåt och ett tillbaka.

  Utvecklar sig själv.

  De envisa med kärlek till spelet orkar med motgångarna och blir bättre.

  Vad jag vill säga med den här texten är att det inte är fel att förlora ibland, någon måste komma sist och det är aldrig, aldrig någonting att skämmas över. Bakom varje stor seger ligger mängder av bortslagna bollar, missade kortputtar och suckar av besvikelse.

  Golf handlar om att utvecklas, umgås, ha kul och att aldrig ge upp

  Som ung kille eller tjej kan det svida och kännas hårt (jag vet) att kanske se sitt namn längst ner på listan medan kompisen hamnar högt upp, men varenda misslyckande är början på en ny utveckling, glöm aldrig det när det kan kännas tungt.

  Ge inte upp. Golf handlar om just det, att utvecklas, att umgås och ha kul och att aldrig ge upp om spelet.

  Sommaren är snart här och de flesta barn och ungdomar går på sommarlov vilken dag som helst. Det kommer att spelas ungdomstävlingar runt hela landet med mängder av glada och i vissa fall mindre lyckliga spelare.

  Min önskan är att ingen glömmer dem som inte hamnar högst upp den här sommaren. Och att ni – om det är era barn eller bästa kompisar – kanske ger dem en extra kram och ett kärleksfullt leende när de spelat klart.

  En vacker dag kan det se helt annorlunda ut.

  Fråga Mikko Korhonen.

  Text: Martin Strömberg
  Tidigare journalist på Aftonbladet och nu web- och tävlingsredaktör på svenskgolf.se
  Publicerad: 2018-06-15

 7. Måste vi lura barnen till golfbanan?
 8. Det är morgonen efter Pernilla Lindbergs fantastiska särspelsseger i ANA Inspiration, årets första major, borta i Kalifornien.

  Och hennes berättelse om hur hon började spela som femåring på Hårgabanan strax utanför Bollnäs där hennes pappa, Jan var, och fortfarande är, ordförande, väcker känslor och minnesbilder hos mig hur det var när jag på 70-talet började spela.
  Idag ser verkligheten naturligtvis annorlunda ut och frågan är hur många Pernillor det finns på dagens golfklubbar som kan gå omkring och träna, spela och bara spendera dagarna ute på golfbanan under sommarlovet och på eftermiddagar efter skolan som vi gjorde?

  Barn är oftast beroende av sina föräldrar och hur deras livssituation ser ut och som alla föräldrar till tonårsbarn vet så är det snudd på omöjligt att tvinga barn till någon aktivitet, och det är väl inte heller målsättningen, man vill ju att de själva ska vilja.

  Golfklubbar måste agera smartare och de måste agera nu

  Det är svårare idag, det visar inte minst siffror över hur svårt klubbar har att rekrytera unga medlemmar. Konkurrensen är stentuff med iPads, datorer och därmed sociala medier och dagens sätt att umgås, aldrig mer än en utsträckt arm bort. Det är en mäktig motståndare som förtrollar och förtjusar och i viss mån även passiviserar även om barnen själva ser det som en aktiv tillvaro.

  Jag tror att golfklubbar måste acceptera detta och agera smartare och vi måste agera nu. Bara spelet golf räcker inte längre trots att man som lite äldre gärna vill tro det.

  Man måste lura barnen.

  Klubbar som ska lyckas dra till sig fler ungdomar måste förmodligen se till att ge dem möjlighet att hålla på med golf samtidigt som de kan göra annat, acceptera att verkligheten förändrats.

  Se till att det finns ytor där de kan vara barn och där ungdomar får vara ungdomar, skaffa lokaler där de kan surfa, snapchatta, lägga ut på Insta och spela spel, samtidigt som de mellan varven går ut och tränar och spelar. Göra en del av klubben till ett fritids.

  Det är livsnödvändigt för klubbarna att anpassa sig efter barnen

  Det är inget konstigt, det är bara utveckling, och jag är ganska övertygad om att det är fullständigt livsnödvändigt för klubbarna att faktiskt anpassa sig efter barnen just den här gången.

  Annars kommer vi att förlora en generation golfspelare. Det har vi inte råd med.

  Text: Martin Strömberg
  Tidigare journalist på Aftonbladet och nu web- och tävlingsredaktör på svenskgolf.se
  Publicerad: 2018-05-04

 9. Golfbarnens fredade zon
 10. Åter i Jämtland, åter på Tännäsgården för ett nytt möte med lugnet. Denna februaridag ligger snön djup och landskapet visar upp sin vackraste vinterskrud. Möjligen är det naturens skrud av lugn som behövs för att balansera klumpen i magen när stress uppstår.

  Stress kan uppstå när landets högsta idrottsorgan Riksidrottsförbundet väcker nya tankegångar. I synnerhet när det handlar om hur barn och ungdomar ska tävla. Tankegångar som Svenska Golfförbundet tagit på största allvar.

  När en växtart håller på att försvinna ur Linnés artsystematik så fridlyses denna växt. Inom fiskevård används fredade zoner i vattendrag för att öka möjligheten till artens återhämtning. Under 2017 tog SGF ett stort beslut avseende tävlingsålder. Beslutet handlar om att barn, under 13 år, inte får deltaga i tävlingar på nationell SM-nivå. Ett sätt att utlysa en fredad tävlingszon för våra barn inom golfen.
  Detta beslut går hand i hand med Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande tävling för barn. Beslutet ska ge lugn, växtkraft och nya möjligheter att ta hand om de barn som nu spelar golf.

  Nu finns god tid för att rikta uppmärksamhet mot funktionella golfbeteenden som ska inspirera våra barn till att spela mycket, ofta och långt upp i åren. Då handlar det sannolikt om trivsel och successiv utveckling. De beteenden som vi som vuxna runt barnet (tränare, föräldrar och pedagoger), kan stötta handlar om spelet på banan, lära ut olika slag, lära hen att slå på alla underlag, i alla väder, spela med kompisar, spela med nya, spela med yngre, spela med gamla, spela med sämre och spela med bättre.

  Spelet ska med andra ord funka under många omständigheter. Sedan ska slagen spelas i olika känslor. De ska spelas i arga, lugna, nervösa, glada, missnöjda, harmoniska, stressade och icke motiverade känslor. Det är en gedigen repertoar som ett barn behöver lära sig och bemästra. Detta görs inte i en handvändning och ett SM för barn behövs sannolikt inte för att påskynda denna inlärning. En god lokal idrottsmiljö nära hemmets trygga famn, är fullt tillräckligt för att barnet ska börja träna in sin repertoar.

  Det är med ovanstående i bakhuvudet som företrädare för svensk idrott givit sig in i ett paradigmskifte när det gäller tävlingsexponering för barn. Det är för att dämpa farten och låta lokala idrottsmiljöer med goda pedagoger utgöra plattformen för barns och ungdomars lekande, lärande och växande. Tävlingsmomentet finns givetvis som en naturlig del i syfte att vidga varje individs trygghetszon. För att hitta varje barns zon behövs ett ledarskap som sträcker sig långt bortom resultattavlan. Där bortom finns en människa med unika behov vars mönster behöver vävas med varsam hand. Att det, för barn, skulle behövas ett deltagande på SM-tävlingar för att väva mönstret är det idag få företrädare för svensk idrott som tror på.

  För golfens framtid torde en god idrottsmiljö på varje kubb vara ett bra medel för att fånga barns och ungdomarnas intresse för att spela golf. Ingen "quickfix" utan ett långsiktigt vårdande av barn och ungdomar. De förbund som ligger i framkant i denna fråga borde ses som modiga, kreativa och disciplinerade. En kombination av karaktärsdrag som är grunden för långsiktigt och metodiskt arbete

  I kväll spelar Östersund mot Arsenal på Jämtkraft Arena. Hur är det möjligt? Undrar om någon av spelarna som varit med i bygget senaste åren funderar på: "jag kommer tappa motivationen om jag inte får spela i Allsvenskan 2018". Nej, jag tror spelarna har haft fullt upp med att hänga med i Östersundstränaren Graham Potters projekt "trygghetszonen". Där han utmanar spelarnas trygghetszon genom teater, sång och andra upptåg. Han fångar spelarnas glädje, stress, rädslor och mod och väver unika mönster för var och en.

  Potter har byggt en lokal "god idrottslig utvecklingsmiljö" där han utmanar trygghetszonen för alla spelare, från olika kulturer. Han har förstått att vårt känslosystem går att träna vart som helst och att systemet varken har hudfärg eller behöver "högsta matchnivå" för att stimuleras. Bevisligen har Potter påvisat att högsta matchnivå inte ens behövs för att stimulera vuxna professionella idrottares lärande och då än mindre behov av högsta nationella nivå för att stimulera och utveckla ett barn.
  När barn under 13 år ska tävla bör detta ske i en trygg miljö som exempelvis hemmaklubben erbjuder. Möjligen en närmiljö där klubbar tillsammans bildar en tävlingsmiljö där den enskilda individen exponeras successivt.

  Text: Peter Östlund
  Juniorutvecklare SGF, utbildad inom beteendevetenskap med fördjupning inom idrottspsykologi, pedagogik och kognitiv beteendeterapi
  Publicerad: 2018-03-07

 11. Det ska vara kul att tävla!
 12. Det här med ungdomsidrott är ett område som ofta väcker starka känslor. Hos föräldrar. Jag har hittills aldrig varit med om något barn som resultathetsar och då har jag sett massor av ungdomstävlingar och har två barn själv. Jag har dessutom skrivit om ungdomsidrott på heltid under två år och sett hundratals matcher inom alla möjliga idrotter för unga.

  Inom Riksidrottsförbundet har man fattat ett beslut att barn är barn upp till tolv års ålder. För sysselsättningar som fotboll, ishockey och andra lagspel innebär det att man inte får toppa lag och att man heller inte för tabeller för tolvåringar. För golfens del innebär det att barn spelar tävlingsgolf i sin närmiljö och att man inte längre spelar riksfinal förrän man är 13 år.

  Jag tycker att det är mycket bra och anledningen är att det möjligen kan få en del barn att slippa den stress som det kan medföra att tävla för allvarligt för tidigt. Just inom golfen där resultaten oftast är individuella och syns så tydligt tror jag det är ännu viktigare att avdramatisera tävlingsbiten en smula för unga. Det är ju dessutom ett spel där utvecklingen kan variera kraftigt åldersmässigt.

  Så många som tio barn av hundra far direkt illa av sin idrott

  Undersökningar visar att så många som tio barn av hundra far direkt illa av sin idrott och att ytterligare tio till tjugo ligger i farozonen. Det är höga siffror för någonting som är tänkt att skapa glädje och gemenskap, helst skulle den siffran vara noll. Också ur ett hälsoperspektiv är det oerhört viktigt på lång sikt att få våra barn att träna och tävla både av rent fysiska såväl som psykiska orsaker.

  Att inte toppa och att inte tävla på riksnivå är naturligtvis inte universallösningen på alla problem som innebär att barn slutar tidigt, men det är en liten viktig del, det finns naturligtvis andra saker som måste förbättras. Utbildning av ledare, positiv miljö och engagerade föräldrar på rätt sätt är livsnödvändigt för att klara konkurrensen från stillasittande vid diverse skärmar. Men det är en match som går att vinna. Som förälder har man ett stort ansvar att inte blanda sig i barnens idrottslek på något annat sätt än att uppmuntra den, visa intresse och vara stödperson.

  Jag har sett mycket tydligt vad lite resultatstress kan göra med barn. Den kan förlama och ta bort glädjen på det mest effektiva sätt, alla barn vill vara duktiga för sina föräldrar och det kan slå oerhört snett med överambitiösa föräldrar, som egentligen menar väl.

  För många barn är leken och gemenskapen huvudsaken till idrottandet under hela deras liv

  För en del barn spelar inget av allt detta någon roll, de kommer alltid att ha kul och älska att idrotta och klarar pressen bättre. Men för den stora klicken där bakom, och för att kunna rekrytera ännu fler till golfen och andra sporter, är leken och gemenskapen det som kommer att vara huvudsaken och orsaken till idrottande under hela deras liv.

  Text: Martin Strömberg
  Tidigare journalist på Aftonbladet och nu web- och tävlingsredaktör på svenskgolf.se
  Publicerad: 2018-02-08

   

 13. Ledarskap - bland nyponsoppa, tunnbröd och indianstammar
 14. I Härjedalens inre själ, på vandrarhemmet Tännäsgården fick jag en vacker septembermorgon en stor portion livsinsikt.

  Efter sommarens turistsäsong samlades nu vandrare, fiskare, bär- och svampplockare, geologer och etnologer. Några vandrade, några cyklade och andra körde bil. Någon var ung men de flesta var pensionärer. En arbetade på sin avhandling om bergarter och en annan skrev en bok om en totempåle. Jag själv sökte inspiration för att väcka mina författarceller.

  Första morgonen vid frukostbordet, någonstans mellan nyponsoppan och tunnbrödet, hörde jag en kvinna viska till mig. Hon frågade om mitt ärende i trakten. Jag berättade att jag var i startgroparna att skriva en bok om ledarskap inom barnidrotten. Jag berättade att jag behövde ett lugnt ställe för att kunna tänka ut de inledande raderna i boken.

  Visa, låt dem pröva och öva, öva och öva

  Plötsligt hände något kring bordet, alla måste ha hört vad jag sa. Jag befann mig i ett inferno av erfarenheter och berättelser som kretsade kring att leda barn och ungdomar. De flesta runt bordet hade på något sätt varit idrottsledare. Några visade sig vara småskollärare, en var scoutledare. Alla hade barn eller barnbarn som idrottade. Deras berättelser från idrottsvärlden – som de upplevt som idrottsledare eller sett idrottsledare utöva – påvisade både tragiska, komiska, allvarliga och lyckliga utfall.

  Jag ska försöka sammanfatta vad diskussionen kretsade kring och vad församlingen kring bordet enades om när det gäller att leda barn och ungdomar inom idrotten
  - Se varje barns unika personlighet.
  - Möt dem med värme.
  - Visa, låt dem pröva och öva, öva och öva.
  - Få dem att berätta.
  - Få dem att skapa med färg, form och musik.
  - Ta struktur och ordning som hjälp. Låt barnen vara med och skapa detta.
  - Lär känna barnets djupaste intressen och prata med barnet om dessa.

  Det var tydligt att ledarskapet de stött på inom idrotten hade påverkat dem. Inte bara som ledare, föräldrar utan också som mor- och farföräldrar och som yrkesverksamma pedagoger.

  Plötsligt hördes en ny röst kring bordet. Det var en man som hade suttit tyst hela diskussionen och mumsat på sin frukostmacka. Det visade sig att han arbetade med indianforskning och höll på att skriva en bok om en totempåle vars historia hade sitt ursprung i Tännästrakten. Han var en av få runt bordet som aldrig varit idrottsledare, han hade heller aldrig idrottat. Det första ha sa var i stil med: "Jaha, funderar idrotten på denna typ av ledarskapsfrågor, det hade jag ingen aning om."

  Olika kompetenser är livsnödvändigt för överlevnad

  Sedan drog han några liknelser mellan det han just hört om ledarskap för barn, och ledarskap som framgångsrikt präglat de indianstammar som enligt historien klarat sig bäst. Han beskrev ledarskapet som det mest avgörande för indianstammens fortlevnad. Han beskrev indianernas samtal kring lägerelden som ett sätt att fostra nästa generation. Innehållet i samtalen beskrev han så här:

  - Ingen hierarki - alla är lika viktiga.
  - Olika kompetenser är livsnödvändigt för att stammen ska överleva.
  - Avsätt tid för samtal, förståelse och försoning inom stammen.
  - Överför insikter om långsiktig hållbarhet om livet, naturen och stammens filosofi till nästa generation.

  Det är just sådana här stunder som jag förundras över. Jag sökte lugnet för att tänka och fick den bästa ledarskapsresa jag kunde önska. En samling erfarna människor från olika delar av Sverige vars liv präglats av barn, idrott, och indianer gjorde stort intryck på mig. De förmedlade grunden för att ta hand om nästa generation på ett hållbart sätt. Inte ett ord om att selektera ut något enskilt barn, särskilja barns begåvning, påskynda lärande eller rangordna utifrån mätbara resultat. Något att fundera på inom dagens barn- och ungdomsidrott.

  Om vi lägger i hop ovanstående två pusselbitar – hur en ledare ska vara mot barnen och hur en ledarstab kan resonera – är vi sannolikt nära sanningen "att behålla så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt".

  Denna inledningen får bli startskottet till det resonemang kring barn- och ungdomsidrott som vi på Svenska Golfförbundet kommer att lyfta upp, skriva om och debattera under säsongen 2018.

  Följ oss i vårt nyhetsbrev, på vår webbsida golf.se och i sociala medier.

  Text: Peter Östlund
  Juniorutvecklare SGF, utbildad inom beteendevetenskap med fördjupning inom idrottspsykologi, pedagogik och kognitiv beteendeterapi.
  Publicerad: 2017-12-22

Idrotten vill

I idrottens idéprogram "Idrotten vill" finns riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. De beskriver på ett övergripande plan hur en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott bör utformas. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). I idéprogrammet "Idrotten vill" utvecklas tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas. De här utgångpunkterna har hela idrottsrörelsen, 70 specialidrottsförbund (inkl Svenska Golfförbundet), gemensamt kommit överens om. Och för att ytterligare trycka på deras betydelse skrivit in i RF:s stadgar.

Barnidrott bedrivs enligt Riksidrottsförbundets definition upp till och med 12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Länkar till RF angående barn- och ungdomsidrott:

Barn- och ungdomsidrott
Fokus på det viktigaste
Anvisningar till riktlinjer

Vi som arbetar med spelarutveckling, junior och elit är

Porträttbild på Bengt.
Portättbild på Carl som har en ljusblå skjorta på sig.
Johanna Ericsson, juniorkonsulent på Svenska Golfförbundet.
Porträttbild på Linda Appelblad med axellångt hår och mörkblå tröja
Porträttbild på Peter Östlund.
Porträttbild av Petra Lindström med mörkbrunt axellång hår och vit tröja.
Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild på Lisa.