Ny Facebookgrupp – ”Golfbaneskötsel i Sverige”

SGF:s bankonsulenter har startat en sluten Facebookgrupp för alla i golfbaneskötselbranschen. Målsättningen är att kunna kommunicera med omvärlden på ett snabbt och nytt sätt.

Den nya Facebookgruppen är till för oss i Norden som arbetar eller är aktiva på något sätt inom golfklubbar med golfbaneskötsel eller greenkeeping. Vi som administrerar gruppen är bankonsulenter på Svenska Golfförbundet och vill ge ny information, kunskap, erfarenheter, iakttagelser, händelser med mera inom golfbranschen. Dessutom vill vi gärna se vad som händer ute i verkligenheten på våra golfbanor i vårt avlånga land.

Ansök om deltagande på Facebook, sök Golfbaneskötsel i Sverige. Välkommen med anmälan!

Bankonsulenterna på Svenska Golfförbundet. 

Fler nyheter

 1. Nominera till Golfens miljöpris
 2. Banskötsel

  Nominera till Golfens miljöpris

  Var med och påverka valet av 2018 års miljöanläggning genom att nominera någon av alla de anläggningar som gör ett bra miljöarbete.

  Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter ett brett engagemang och en delaktighet från alla parter på olika nivåer inom Golfsverige. Det är syftet med Swedish Greenkeepers Associations och Svenska Golfförbundets Natur & Miljöpris.

  Det ska motivera Sveriges golfklubbar att ta till sig SGA:s och SGF:s miljövision och erbjuda sina kunder och anställda en anläggning som blir en förebild för andra.
  Den vinnande golfanläggningen blir Årets miljöanläggning och erhåller ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.

  Dessutom uppmärksammas anläggningen i Golfsverige då man framstår som ett "gott miljöexempel" genom publicering i olika tidskrifter. 

  Nominerade förslag bedöms bland annat av SGA:s och SGF:s miljöansvariga efter miljöengagemang och kriterier som:
  - God bebyggd miljö och god hälsa
  - Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  - Ingen övergödning och en giftfri miljö
  - Grundvatten av god kvalitet
  - Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
  - Energi, avfallshantering, återvinning
  - Design och konstruktion
  - Utbildning och kommunikation
  - Påbörjad miljöcertifiering ex. GEO On Course

  Om du känner till en golfanläggning som är en bra miljöförebild, nominera den till SGA:s kansli. E-post: kansli@sgariks.se.
  För mer information: Robert Martin 070-369 1174, e-post: robert.martin@telia.se eller SGF:s bankonsulent Peter Edman 070-266 56 86, e-post: peter.edman@golf.se

 3. Ledigt jobb: bankonsulent till södra Sverige
 4. En grupp män sitter på huk på en golfgreen och analyserar ett gräsprov de just tagit upp ur marken.
  Banskötsel

  Ledigt jobb: bankonsulent till södra Sverige

  Sök tjänsten som rådgivare inom banskötsel i Skåne och Blekinge. Relevant utbildning och flera års erfarenhet inom golf- och grönytebranschen är ett krav.

  En viktig uppgift inom Svenska Golfförbundet är den rådgivning och service som ges till landets golfklubbar inom området banskötsel. En av våra sju bankonsulenter går i pension vid halvårsskiftet 2019 och vi söker nu en efterträdare på heltid till arbetsområdet som omfattar cirka 70 golfanläggningar i Skåne och Blekinge. Välkommen att söka ett intressant och omväxlande arbete i idrottsmiljö! 

  De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge råd och service till golfanläggningar i frågor om skötsel och anläggande av golfbanor samt kring miljöarbete och lokal och regional samverkan. Bankonsulenterna medverkar också som utbildare i SGF:s banskötselutbildningar på alla nivåer och vid sammankomster i distrikten.

  Andra arbetsuppgifter är att delta i utredningar eller som sakkunnig i det FoU-arbete som genomförs av vår nordiska forskningsstiftelse Sterf, samt i informationsarbete mot myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet om golfbanor, deras skötsel, miljöpåverkan och potential för bredare samverkan i samhället.

  Ansökningskriterier:

  – God praktisk och teoretisk bakgrund inom lantmästar-, landskapsingenjörs-, trädgårdsingenjörs- eller agronomprogrammet eller likvärdig utbildning och/eller praktisk erfarenhet
  – Sannolikt flera års arbetslivserfarenhet inom golf-, lantbruks- eller trädgårdsnäring
  – Intresserad av idrott i allmänhet och det är en fördel om du spelar golf
  – Intresserad av golfbanans plats i samhället och förstå potentialen i externa samarbeten
  – Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och kunna verka som föreläsare/utbildare
  – Stor social kompetens och genuint intresserad av att stödja golfklubbarnas utvecklingsarbete

  Du bör vara bosatt inom arbetsområdet och ha förståelse för att vissa arbetsuppgifter utförs under obekväm arbetstid

  Tjänsten är på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete och arbetar för jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

  Skicka din ansökan senast 1 december 2018 per post till Svenska Golfförbundet, Att: Håkan Stålbro, Box 110 16, 100 61 Stockholm eller via e-post till hakan.stalbro@golf.se, ange "Ansökan bankonsulent" i ämnesraden.

  Frågor om tjänsten kan ställas till:

  Håkan Stålbro, chef ban- spel- och tävlingsutveckling
  Tel. 08-622 15 75, e-post hakan.stalbro@golf.se

  Kim Sintorn, bankonsulent
  Tel. 070-636 82 80, e-post kim.sintorn@golf.se

  Vid fackliga frågor, kontakta Anneli Engardt
  Tel. 08-622 15 02, e-post anneli.engardt@golf.se

 5. Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång
 6. Banskötsel

  Nya miljöcertifieringen GEO OnCourse Sverige på gång

  Sverige är det första landet i världen som kommer att få en egen anpassad och översatt variant av det nya OnCourse-programmet.

  Den anpassade och översatta varianten av det nya OnCourse-programmethar inneburit mycket samarbete med GEO Scotland, vilket delvis kan förklara varför den nya lanseringen dröjt. Nu har vi dock fått löfte om att den nya svenska GEO On Course-versionen ska finnas tillgänglig i en första upplaga den 15 november.

  Vi har under året informerat om att programmet är på gång, bland annat under SGF:s verksamhetsseminarier (över 1 500 deltagare), på distriktsmöten, ERFA-träffar och på enskilda klubbar.

  Skillnaden mot tidigare OnCourse-program är främst:
  - Fler frågor istället för att skriva fritext (enklare).
  - Programmet är översatt till svenska.
  - Anpassat efter exempelvis svenska lagar och regler
  - Ett enda dokument/program för all miljödokumentation

  Redan innan lanseringen kan anläggningen förbereda arbetet med miljöcertifiering genom att:
  - Kontakta SGF för information. Se även nya OnCourse Sverige-foldern
  - Bilda en arbetsgrupp med en kontaktperson för miljöarbetet på klubben (gärna en mix av anställda, styrelsemedlemmar och ideella)

  När nya programmet finns på webben kan anläggningen gå vidare genom att:
  - Registrera anläggningen (Getoncourse.golf)
  - Arbeta igenom sektioner, svara på frågor, beskriva, ange data

  Vi återkommer på hemsidan, i tidningar, nyhetsbrev och på andra sätt med en mer utförlig information och förslag på hur vi kommer att lansera och jobba med GEO OnCourse Sverige.

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: Natur- och miljövård, myndighetskontakter, marklära, växtskydd och allmän banskötsel.
  • Tel: 070-266 56 86