Stipendier kan du som spelare, ledare eller annan person verksam på klubb söka eller bli nominerad till.

 1. Annika Sörenstam Trophy - för vinnarna på Skandia Tour Order-of-Merit
 2. Från och med 2014 delas Annika Sörenstam Trophy ut till den pojke och flicka som vinner Skandia Tour Order-of-Merit.

  Första gången priset delades ut var efter öppningsceremonin i Solheim Cup 2003 på Barsebäck G&CC då Annika Sörenstam var på plats. Tidigare gavs priset till den pojke och flicka som vunnit SGF Golf Ranking Junior för spelare t o m 17 år.

  Vinnarna

  2017
  Frida Kinhult, Skaftö GK
  Ludvig Eriksson, Stockholms GK

  2016
  Elin Esborn, Delsjö GK
  Ludvig Åberg, Eslöv GK

  2015
  Beatrice Wallin, Hills GK
  Pontus Nyholm, Gävle GK

  2014
  Marcus Svensson, Halmstad GK
  Filippa Möörk, Karlstad GK

  2013
  Linnea Ström, Göterborgs G K
  Marcus Kinhult, Skaftö GK

  2012
  Linnea Ström, Göteborgs G K
  Tobias Edén, Karlstad GK

  2011
  Elsa Westin, Kungl. Drottningholms GK
  Viktor Tärnström, Stockholms GK

  2010
  Isabella Deilert, Bro Hof Slott GC
  Adam Ström, Göteborgs G K

  2009
  Johanna Tillström, Stockholms GK
  Oscar Lengdén, Rya GK

  2008
  Emma Nilsson, Kristianstads GK
  Niclas Carlsson, Stockholms GK

  2007
  Louise Larsson, Karlstad GK
  Pontus Widegren, Stockholms GK

  2006
  Caroline Hedwall, Barsebäck G&CC
  Björn Åkesson, Sofiedals GK

  2005
  Linn Gustafsson, Mälarö GK
  Björn Åkesson, Sofiedals GK

  2004
  Anna Nordqvist, Torshälla GK
  Nicklas Glans, Borås GK

  2003
  Pernilla Lindberg, Bollnäs GK
  Rickard Karlberg, Ale GK

 3. Axel Fahlesons stipendium - för att kombinera studier med elitgolf
 4. Axel Fahlesons stipendium vänder sig till den junior som vill kombinera studier med en satsning på elitgolf.

  Stipendiet riktar sig till den som är elitsatsande junior (till och med 21 år) och medlem i en svensk golfklubb. Stipendiet delas ut vartannat år och nästa utdelningsår är våren 2018. 

  Vad är kriterierna för att söka?

  Är du

  • Elitsatsande junior (till och med 21 år)?

  • Medlem i en svensk golfklubb?

  Har du

  • Max handicap 8 (tjejer), handicap 4 (killar)?

  Satsar du på någon form av civil utbildning?

  • Högskola eller universitet, i Sverige eller utomlands?

  • Bosöns Idrottsfolkhögskola?

  • Annan eftergymnasial utbildning?

  • Lokala/regionala golfgymnasier?

  • Annan utbildning?


  Syftet är att stipendiet ska underlätta för dig som vill studera parallellt med en satsning på elitgolf. Stipendium kan utgå till en grupp av elever, vilket innebär att en skolledare eller motsvarande kan skicka in en ansökan för lokalt/regionalt golfgymnasium.

  Vad ska jag tänka på innan jag skickar in min ansökan?

  Det är viktigt att du så tydligt som möjligt beskriver vad du tänker använda pengarna till om du blir stipendiat och hur detta kommer att gynna din satsning på studier och elitgolf. Det gör du i ansökningsformuläret. Bedömningen av vilka som blir stipendiater beror på hur genomtänkta ansökningarna är. Se också till att du har ett intyg från din utbildning, där det framgår att du är antagen samt till vilka kurser/vilken utbildning. Detta ska bifogas i ansökan.

  Ansökningstiden har gått ut och nästa period för ansökan är våren 2020.

  För mer information, kontakta

  Linda Appelblad, linda.appelblad@golf.se, 08-622 15 65

  Axel Fahlesons stiftelse består av ordförande Kerstin Rydström, ledamot i förbundsstyrelsen, Carl Gustavsson och Carl Magnusson, ledamöter.

 5. Göran Zachrisson-stipendiet
 6. Göran Zachrisson är en av svensk golfsports främsta ambassadörer. Hans allmänbildning och djupa kunskaper om golfsporten och dess traditioner återspeglas i Görans sätt att berätta, oavsett sammanhang. Hans egen nyfikenhet lägger grunden till att skapa intresse hos oss som lyssnar eller läser det han så skickligt förmedlar. Tävlingar och spel på de brittiska öarna ligger Göran särskilt varmt om hjärtat.

  Den 14 maj 2018 fyllde Göran Zachrisson 80 år. Svenska Golfförbundet och MTG har Sport har därför instiftat Göran Zachrisson-stipendiet, ett pris som ska uppmuntra ungdomar till att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling(ar) på de brittiska öarna. Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, kille och tjej, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor vardera.

  Ansökan är stängd för 2018. Du kan återigen söka från augusti 2019.


  Statuter

  § 1 Syfte

  Svenska Golfförbundet och MTG Sport har instiftat Göran Zachrisson-stipendiet som ska uppmuntra ungdomar till att testa sina färdigheter mot både naturens och konkurrenters krafter i tävling på de brittiska öarna, Syftet är att stimulera fortsatt spel på de internationella golfscenerna och att uppleva och skaffa kunskap om spel på linksbanor samt att lära känna den historia och kultur som präglar de banor och platser där golfen har sitt ursprung.

  § 2 Stipendiat

  Stipendiet delas årligen ut till två ungdomar, flicka och pojke, som på resan ska medföljas av tränare eller ledare. Summan är 20 000 kronor till vardera stipendiat. Stipendiaten måste minst fylla 15 år och äldst vara 20 år det året som stipendiet infrias.

  § 3 Förslag till stipendiat

  Ansökan kan göras av spelare, amatör som kommande år fyller minst 15 år till och med 20 år, är tävlingsaktiv (minst fyra starter på Teen Tour) och medlem i svensk golfklubb. Max handicap är 8 för flickor och 4 för pojkar. Ansökan är ej öppen för landslagsspelare (trupp) det år ansökan inkommer. Sista dag för ansökan är 15 oktober. 

  § 4 Stipendiets art

  Till Göran Zachrissons 80-årsdag instiftade Svenska Golfförbundet och MTG Sport ett stipendium med samma namn, Göran Zachrisson-stipendiet. Stipendiet ska utdelas med start hösten 2018. Första året för genomförande är alltså 2019.

  § 5 Utdelningstillfälle

  Stipendiet är 20 000 kronor årligen per stipendiat och delas ut till en kille och en tjej vid lämpligt offentligt sammanhang. Namn på stipendiaterna kommer att förkunnas i Svenska Golfförbundets och MTG:s mediekanaler. Stipendiaterna förväntas också medverka i dessa kanaler på olika sätt, dels inför men också under och efter stipendieresan för att förmedla sina intryck till främst andra ungdomar.

  § 6 Stipendiekommitté

  Stipendiater utses av en jury som består av minst tre representanter för MTG Sport och Svenska Golfförbundet. Juryns ordförande är verksamhetschefen för spelarutveckling junior och elit inom Svenska Golfförbundet.

  § 7 Ekonomi

  Pengarna för stipendiet förvaltas av Svenska Golfförbundet (SGF). Donerade pengar får ej nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av SGF på ett separat balanskonto.

  § 8 Förvaltning

  Beslut om att stipendiet ska utdelas tas av juryn.

  § 9 Stadgeändring

  Ändring av stadgar får göras endast av Svenska Golfförbundet och MTG Sport i samråd. Statuterna instiftades 2018-04-21

  Ladda ner statuterna som PDF

 7. Harald Stålbergs Minne - för regelkunnig och med erfarenhet som golfdomare
 8. Statuter för stipendiet Harald Stålbergs Minne

  1. Stipendiet Harald Stålbergs Minne ska tilldelas kvinna eller man, kunnig i regler för golfspel och med erfarenhet som golfdomare.

  2. Stipendiet ska bestå av kostnadstäckning för deltagande vid regelseminarium.

  3. Regelseminariet ska vara arrangerat av antingen R&A, USGA eller SGF. SGF anmäler stipendiaten till seminariet samt arrangerar resa och boende.

  4. Stipendiaten får inte vara, eller ha varit, ledamot i SGF:s Regelkommitté.

  5. Högst en stipendiat per år kan tilldelas utmärkelsen och ingen kan erhålla den två gånger.

  6. Stipendiaten utses av SGF:s Regelkommtté i samråd med Marianne Stålberg.

  7. De fonderade medlen ska finnas reserverade på SGF på särskilt bankkonto. Erhållen ränta ackumuleras.

  Tidigare stipendiater
  2014 Anders Jeppsson
  2001 Hans Malmström
  1999 Eric Bergström
  1996 Karl-Johan Köhler

 9. Sven Tumba-stipendiet - för entreprenörer inom golfen
 10. Sven Tumba avled hösten 2011 och kommer för alltid att vara ihågkommen som en av de viktigaste personerna inom svensk golfs utveckling.

  I samband med hans 80-årsdag 2011 instiftade Svenska Golfförbundet Tumba-stipendiet – ett pris som syftar till att uppmuntra inspiratörer och entreprenörer som verkar i Sven Tumbas anda. Prissumman är 20 000 kronor årligen och delas ut till en eller flera pristagare i samband med Svenska Golfförbundets förbundsmöte.

  Nominera din kandidat senast 15 mars till: johan.kannerberg@golf.se med en motivering till ditt förslag. Se även statuterna längst ned.

  Tidigare stipendiater

  2018
  Urban Rydin
  Motivering:
  "Årets Tumbastipendiat har arbetat under många år för att förändra ett regelverk som många idrotter, inte minst golfen, tyckt varit orättvist. Utifrån sin position som skattechef på LRF har han målmedvetet prövat rimligheten i dagens tillämpning genom att låta domstolar ta ställning till att friskvårdsbidrag bör gälla för enklare former av golf som spel på drivingrange och pay & play. Resultatet av hans arbete är att golf som idrott sedan den 1 januari 2018 är fullt berättigat till friskvårdsbidrag. Detta är en insats han för evigt blir ihågkommen för, då det också avslutade golfens 20-åriga kamp för rättvisa. Urban Rydin tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor."

   

  2017
  Harry Hanell
  Motivering:
  Idrotten blir allt mer kommersialiserad och golfen utgör inget undantag. Men det är fortfarande den ideella kraften som får Golfsverige att andas och verksamheten att blomstra. I 13 års tid har årets Tumbastipendiat arbetat i det tysta med att locka tusentals människor att ta färjan från fastlandet för att möta våren på Gotlands vackra och utmanande golfbanor. Där har Harry Hanell levererat ett evenemang som har skänkt stor glädje och resulterat i cirka 280 000 golfslag. Tävlingen Golfa Gotland Runt har inneburit att intresset för öns banor har tilltagit, samtidigt som deltagarna gemensamt har bidragit till att lyfta den gotländska turistnäringen. I maj 2017 gör han sin sista vecka som tävlingsledare men hans insats för arrangemanget och öns klubbar lever för alltid. Harry Hanell tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor.

  2016
  Henrik "Hempa" Lundqvist
  Motivering:
  ”Han åkte till Elfenbenskusten för att göra landets spelare redo för OS i Rio men åkte därifrån med ett större syfte. Det som behövdes var inte golflektioner till några få, utan en ansvarig för att skapa förutsättningar för ungdomar att få en meningsfull tillvaro. Med golf som en ingrediens. I sann Sven Tumba-anda gav sig stipendiaten ut på en målmedveten resa, med syfte att väcka lust hos svenska golfare att hjälpa till. Med hjälp av sociala medier, en bil med släpvagn och en aldrig sinande entusiasm har han dammsugit landet på begagnade golfprylar för vidare transport till Afrika – där han fortsätter missionera spelets evangelium. Någon spelare från Elfenbenskusten kommer inte till start i OS 2016. Men tack vare sin insats har årets Tumba-stipendiat lagt grunden för att det kan ske i framtiden.”

  2015
  PG Peterson, Hofgårds GK
  Motivering:
  ”Allmänt anses de gröna näringarna, dit golfen räknas, vara navet i utvecklingen av det hållbara samhället. Många fler behöver tänka globalt och agera lokalt för att möjliggöra en hållbar framtid. Men det krävs mod och engagemang för att våga ställa sig i det främsta ledet och testa sig fram genom obruten terräng. Årets Tumbastipendiat backade inte för uppgiften utan startade ett pionjärarbete som har pågått i många år – och gör det än i dag. Hans golfbana sköts helt utan bekämpningsmedel och enligt mottot ’golf på naturens villkor’ och stipendiatens gärning har varit inspirerande för många andra.”  

  2014
  Martin Siljegård, Halmstad Golfarena

  Motivering:
  ”Det finns gott om spännande idéer. De flesta av dem stannar också i det stadiet, eftersom de flesta av oss har en spärr som informerar oss om det svåra eller rentav orimliga i att genomföra dem, hur roligt det än vore. Årets Tumbastipendiat är ett av undantagen som gör världen till en lite roligare plats. För knappt tio år födde han idén att bygga Europas bästa träningsanläggning för golf, strax utanför Halmstad. Där de flesta andades skepsis i form av klimat, säsong och ekonomisk bäring på projektet, hittade han själv bara möjligheter och utmaningar och fortsatte envetet framåt. Men tack vare entusiasm, idérikedom, uthållighet, förmågan att omge sig med rätt människor, samt ett stort mått av Sven Tumbas unika pionjärsanda, blev Golfarenan i Halmstad verklighet. Nu har den funnits i tre år och är på god väg att bli den oas för träningssugna, som stipendiaten en gång drömde om, och det är fortfarande han själv som leder satsningen med samma glödande entusiasm. Det är egentligen fantastiskt att en av världens bästa träningsanläggningar för golf ligger i Sverige.”

  2013
  Leif Jurefalk, Femdagarsgolfen
  Motivering:
  "Ibland är det enkla också det geniala. Ibland är det nyttigt att låna hjul som andra redan har uppfunnit, för att undersöka om de också kan bära i den verksamhet som man själv är engagerad i. Så när årets Tumbastipendiat fick för sig att försöka bygga Sveriges största breddtävling i golf gjorde han det enligt ett beprövat koncept. Sedan började själva arbetet - och varken tvivel eller tvivlare saknades. Men med idérikedom, kreativitet och tålamod som främsta ingredienser har initiativtagaren och hans stab inte bara etablerat evenemanget på den svenska golfkartan, utan också ritat om densamma. För ända sedan starten 1995 har omgivningen sneglat på vad som har fått motionsgolfare från hela landet att resa till Värmland sommar efter sommar och många efterföljare har uppstått. Men det är fortfarande originalet som lockar mest, mycket tack vare den vältrimmade organisationens förmåga att ständigt söka förnyelse utan att rucka på de stabila grundbultarna. 18 år efter den första upplagan utgör Femdagarsgolfen en central del av den svenska tävlingskalendern och lär så förbli länge till.”

  2012
  Anna Öqvist, Kallfors GK
  Motivering:
   ”Det finns många goda entreprenörer i Golfsverige. Det finns också ett
  stort antal skickliga inspiratörer. Att de båda epiteten förenas i en och samma
  person är ovanligt, eftersom det ofta krävs att man lägger all kraft på
  antingen det ena eller det andra för att nå framgång. Lyckligtvis finns det
  lysande undantag.
  Tack vare en enorm energi, idérikedom och uthållighet, förenad med en betydande
  del av Sven Tumbas beundransvärda pionjäranda, har pristagaren tillsammans med
  sin familj lyckats bygga upp sin anläggning till ett föredöme sett ur många
  aspekter. Här finns en sjudande livfullhet och spännande lekfullhet i den
  dagliga verksamheten, men i bakgrunden går det också att skönja en mer
  långsiktig plan om hur deras golfanläggning, och andras, behöver utvecklas för
  att fortsätta locka intressenter i framtiden.
  Parallellt med detta har stipendiaten själv varit en aktiv röst i debatten och
  generöst delat med sig av sina egna erfarenheter till andra. På så sätt har
  pristagaren också i allra högsta grad bidragit till att föra golfen framåt i
  landet.” 

  Statuter Sven Tumba-stipendiet

  § 1 Syfte

  Sven Tumba var som spelare, inspiratör och entreprenör en av svensk golfs främsta företrädare. Han var ishockeyhjälten som hittade en ny sport och mycket starkt bidrog till golfens popularisering hos en bred allmänhet. Syftet med stipendiet är att hitta och uppmuntra inspiratörer och entreprenörer inom svensk golf.

  § 2 Stipendiat

  Stipendiet delas ut till personer som inom svensk golf verkar i Sven Tumbas anda. Det vill säga som entreprenör och inspiratör vågar vara nyskapande, gå sina egna vägar och på sitt sätt skapar intresse för golf som sport.

  § 3 Förslag till stipendiat

  Allmänheten kan skriftligen nominera kandidater till stipendiet. Sista dag är 15 mars årligen.

  § 4 Stipendiets art

  Till Sven Tumbas 80-årsdag instiftade Svenska Golfförbundet ett stipendium med samma namn, Sven Tumba-stipendiet. Stipendiet ska utdelas med start 2012.

  § 5 Utdelningstillfälle

  Prissumman är 20 000 kronor årligen och delas ut till en eller flera pristagare i samband med Svenska Golfförbundets årliga förbundsmöte.

  § 6 Stipendiekommitté

  Stipendiat eller stipendiater utses av en jury som består av minst tre representanter för svensk golfsport, varav en alltid är Svensk Golfs chefredaktör. Juryns ordförande är Svenska Golfförbundets generalsekreterare.

  § 7 Ekonomi

  Pengarna för stipendiet förvaltas av Svenska Golfförbundet (SGF). Donerade pengar får ej nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av SGF på ett separat balanskonto.

  § 8 Förvaltning

  Beslut om att stipendiet ska utdelas ska fattas av styrelsen för Svenska Golfförbundet.

  § 9 Stadgeändring

  Ändring av stadgar får göras endast av styrelsen för Svenska Golfförbundet.

  Statuterna instiftades 2012-02-06

Övriga stipendier

För fler stipendier i kombination med idrott så kan du även titta in på Riksidrottsförbundets hemsida. Där finns bland annat följande stipendier:

Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Syftet med fonden är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.
Stipendiesumma: 5.000-20.000 kr/stipendium.
Sista ansökan: 1 december varje år
Läs mer om stipendiet här

Elitidrottsstipendiet

Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.

Stipendiet delas ut på Idrottsgalan. Sista ansökan 2 maj 2018.
Läs mer om stipendiet här