Policyer och riktlinjer

Här hittar du Svenska Golfförbundets policyer och riktlinjer i särskilda frågor.

 1. Bildpublicering
 2. Svenska Golfförbundet använder sig av de regelverk och lagar som gäller för bildpublicering.

 3. Föräldratelefon
 4. Mobbing, kränkningar, rena övergrepp. Det ska inte behöva drabba barn inom idrottsrörelsen. Därför inleder Riksidrottsförbundet och Rädda Barnen ett samarbete för att ge stöd till oroliga idrottsföräldrar – Föräldratelefonen och Föräldramejlen.

  Nu hoppas RF också kunna få en bild av hur problematiken ser ut och vilka frågor som oroar idrottsföräldrar mest.

  I bilden finns händelserna i våras då den före detta höjdhopparen Patrik Sjöberg i boken "Det du inte såg" berättade om hur han utsatts för övergrepp av sin tränare som också var hans styvfar. Boken ledde till en intensiv debatt och flera andra idrottare trädde fram och vittnade om övergrepp som begåtts av idrottsledare.

  - Det har haft betydelse och hjälptelefonen är en väg för oss att gå för att komma till rätta med det här. Ingen ska behöva utsättas för övergrepp inom idrottsrörelsen. Vi inom idrotten är bra på mycket annat men i de här frågorna behöver vi hjälp och Rädda barnen har lång erfarenhet att stötta vuxna och hantera olika situationer som rör barn, säger Karin Mattsson Weijber.

  Alla som kontaktar Rädda barnen kommer självklart att vara anonyma. Men Karin Mattsson hoppas ändå att telefonen ska ge viktiga erfarenheter. Rädda Barnen för en loggbok över alla samtal och gör en gång om året en sammanställning av samtalens innehåll. Då kan man se om det finns några mönster.

  - Då kan vi dra slutsatser och agera efter det. Föräldrar måste kunna lita på att idrotten är en trygg miljö att vistas i, säger Karin Mattsson Weijber.

  Peter Eriksson, ansvarig för barn-och ungdomsfrågor, är den som från RF:s sida ansvarat för att utbilda Rädda Barnens svarare i de frågor som kan vara speciella för idrotten.

  - Vi har vänt oss till Rädda Barnen för att de är de som är experter. De har haft sin hjälptelefon länge. Det vi kan bidra med är att informera om sådant som kan vara idrottsspecifikt. vilka frågor som vi tror kan dyka upp och ge kontaktuppgifter var och till vem man ska kunna vända sig till hos oss. Jag jobbar just nu med att sammanställa ett material som stöd för svararna, säger Peter Eriksson.

  Föräldratelefonen bemannas av cirka 150 ideellt arbetande medlemmar inom Rädda Barnen från sju olika orter i Sverige. Alla är själva föräldrar, som ska lyssna och dela med sig av sin egen livserfarenhet. Alla som svarar har genomgått Rädda Barnens utbildning i föräldratelefoni och intervjuats av en psykolog som bedömt den personliga lämpligheten.

  RF:s och Rädda Barnens distrikt kommer nu att sätta upp affischer i idrottshallar och andra idrottsföreningslokaler och sprida informationsbroschyrer.

  Svensk idrott bestämde 2009 att all barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv, barnets bästa ska stå i centrum. Att ge förbunden, föreningarna, idrottsledarna och föräldrarna bästa möjliga förutsättningar och stöd i arbetet är en av Riksidrottsförbundets viktigaste uppgifter, enligt Karin Mattsson Weijber.

  Föräldratelefonen ska vara ett steg på den vägen. Samarbetet ska vara under perioden 2011-2014. Den ska fungera som ett bollplank för idrottsföräldrar. Det är första gången som konceptet riktar sig direkt till idrotten. Rädda Barnens Föräldratelefon har annars funnits sedan 1991 och Föräldramejlen sedan 2006.

  Samtidigt kommer också RF att kunna använda Rädda Barnens kompetens inom "Centrum för barn och unga i kris" som finns runtom i landet. Där kan idrottsföreningar få professionell vägledning för att hantera händelser, misstankar och rykten om övergrepp, mobbning eller diskriminering.

  Telefonnummer: 020-786 786
  Öppettider: måndag-fredag: 18-21, lördag: 13-16

  Så går det till:

  1 Föräldrar eller andra vuxna kan ringa eller mejla om alla frågor som gäller barnen eller deras situation
  2 Den som ringer eller mejlar får vara anonym
  3 De som svarar är själva föräldrar och utbildade för att kunna stödja andra vuxna
  4 RF har utbildat svararna i frågor som gäller barn-och ungdomsidrott

  Rädda Barnens Föräldratelefon

 5. Ideella insatser
 6. Ersättningar

  Utlägg och Reseräkningar

  Ersättningar för utlägg och reseräkningar (inrikes resor från hemadress till arrangemanget) ska redovisas inom tre månader, under innevarande år. Billigaste färdsätt gäller. Bara i undantagsfall utbetalas ersättningar som är äldre. Ersättningar utgår aldrig för kostnader under föregående bokslutsår = kalenderår.

  Blankett reseräkning

  Arvodering av ideella från och med 22 januari 2015

  Förbundsstyrelsen har beslutat om nya dagarvoden, nytt belopp är 2,5 % av gällande jobb, inklusive måltidsersättning.

  Tidigare har det varit otydligheter gällande måltidsersättningen och styrelsen vill nu förenkla och tydliggöra ersättningen för att en homogenisering av regelverket ska ske. Ersättningen blir lika för alla, ett belopp där dag- och måltidsersättning inkluderas. Beslutat är 2,5 % av ett prisbelopp.

  För 2015 blir beloppet 1 112 kronor, det vill säga en höjning med 222 kronor. Efter 30 % schablonskatt blir höjningen 155 kronor. Denna ersättning motsvarar rimlig kostnad för lunch och ett mellanmål.

 7. Introduktionskort
 8. Svenska Golfförbundet har under många år årligen delat ut introduktionskort till bland andra ordförande och ytterligare en styrelsemedlem i medlemsklubbarna, guldklubbens medlemmar och representanter från golfdistriktsförbunden i syfte att användas i tjänste- och studiesyfte. 

  Att notera ur policyn för introduktionskort

  • Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt spel

  • Användning av introduktionskort och kort för förtjänsttecken begränsas till en gång per år och klubb

  • En klubb eller anläggning ansluten till SGF kan välja att stå utanför utbytet och anmäler det då till SGF. Klubben erhåller då inga kort

  • Innehavare av förtjänsttecken (Erik Runfelt-medalj, guldmärke, elitmärke, guldklubba eller silvermärke) ska beredas spel enligt policyn på samtliga klubbar och anläggningar anslutna till SGF.

  • Övriga innehavare av introduktionskort ska beredas spel enligt policyn på de klubbar och anläggningar som deltar i utbytet.

  • Tillämpningen av policyn för samtliga kategorier ska ske utan generella förbehåll från klubben aktuell dag, men med möjlighet att tillfälligt styra tiden beroende på till exempel tävling eller banskötsel.

  Introduktionskort golfklubbar 2017 - uppdaterad 10 augusti

  I listan framgår vilka klubbar som deltar i utbytet med introduktionskort, samt vilka klubbar som valt att avstå eller inte har tagit ut kort till klubben.
  Om klubben inte vill delta i utbytet ska detta meddelas med e-post till Marika Pellijeff.

  De olika korttyperna

  • Nordiskt introduktionskort

  • Silvermärkeskort

  • Guldmärkeskort

  För frågor, kontakta

  Marika Pellijeff
  marika.pellijeff@golf.se
  Tel 08-622 15 19