Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) är styrelse i Svenska Golfförbundet och inför förbundsmötet högst ansvarig för all verksamhet inom SGF.

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter som väljs på två år (ordförande på ett år). Jämlikhet råder då tre ledamöter är kvinnor och tre män.

Generalsekreteraren Gunnar Håkansson, biträdande generalsekreterare tillika FS sekreterare Bo Bengtsson, Yvonne Evertson, CFO samt Roger Andersson, chef Marknad och kommunikation, är adjungerade till styrelsen.

Förbundsstyrelsen

Maria Möller har långt lockigt hår, blå ögon och ler i kameran. En ljusblå skjorta och mörkblå kavaj.
Anders G Sjögren har blå ögon och grått hår och mustasch. Han har vit skjorta, blå slips och mörkblå kavaj.
Porträttbild på Kerstin.
Porträttbild på Maivor.
Malin Pellborn är ledamot i förbundsstyrelsen
Porträttbild av Martin Karlsson
Porträttbild på Stefan.
Porträttbild på Gunnar.
Porträttbild på Bo.